„Prijmime výzvu detí, ktorým nie je umožnené narodiť sa, detí, ktoré plačú, pretože nikto neutíši ich hlad, detí, ktoré nemajú v rukách hračky, ale zbrane,“ povedal pápež. Pápež v homílii vyzval veriacich, aby sa zamysleli nad tým, ako mnohé z dnešných detí nemôžu pokojne spať v kolískach milované svojimi rodičmi tak, ako bol Ježiš. Namiesto toho trpia v „špinavých válovoch, ktoré pohlcujú dôstojnosť“.

Okrem toho sa František obrátil najmä na Európanov, aby boli pohostinnejší k utečencom, a pripomenul im, že aj Ježiš bol migrant. Zároveň odsúdil márnotratnosť bohatých v časoch, keď deti a chudobní zomierajú od hladu.

Pápež na Vianoce neobišiel

Pápež tiež vyzval veriacich, aby nepodliehali komercializácii Vianoc a namiesto darčekov sa radšej zaujímali o tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Materializmus „si nás tieto Vianoce vzal za rukojemníkov. Musíme sa vymaniť z jeho zajatia,“ povedal pápež František.

Oslavy narodenia Ježiša Krista budú pokračovať aj dnes tradičným apoštolským požehnaním Urbi et Orbi (Mestu a svetu), ktoré František prednesie na poludnie z ústredného balkóna na priečelí Baziliky sv. Petra.