Vatikán 27. marca 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:PrintScreen:Vatikán)
 
Svätý Otec František upravil Kódex kánonického práva (CIC) v časti týkajúcej sa prepustenia rehoľníka z inštitútu. Vyše rok trvajúce nelegitímne vzdialenie sa z rehoľného domu sa stáva dôvodom automatického prepustenia rehoľníka

Ilustračné foto

Apoštolským listom motu proprio Communis vita z 19. marca 2019 s účinnosťou od 10. apríla pápež František rozšíril Kánon 694 CIC, ktorý hovorí o automatickom (ipso facto) prepustení rehoľníka z inštitútu. Do textu Svätý Otec doplnil dôvod dlhodobého nelegitímneho pobytu mimo komunity.
Na začatie procesu prepustenia rehoľníka podľa CIC postačuje šesť mesiacov nezákonnej neprítomnosti v rehoľnom dome, čo platí aj naďalej (696 CIC). Špecifická situácia je však  prípadoch, že sa dotyčný nezákonne vzdiali takým spôsobom, že ho dlhodobo nie je možné nijako vyhľadať.
V takejto situácii podľa nového predpisu nastáva automaticky prepustenie po úradnom skonštatovaní nezákonnej absencie z rehoľného domu trvajúcej neprerušene jeden rok. Prehlásenie o skutkovom stave vydané vyšším rehoľným predstaveným musí následne potvrdiť Svätá stolica alebo v prípade inštitútov diecézneho práva biskup hlavného sídla inštitútu, uvádza sa v novom znení Kánonu 694.
Dôvod rok trvajúcej nelegitímnej absencie sa pripája k  doterajším dvom dôvodom automatického prepustenia člena rehole, ktorými sú všeobecne známe odpadnutie od katolíckej viery a uzatvorenie manželstva resp. pokus o jeho uzatvorenie hoci len civilným spôsobom.
Motu proprio Communis vita tiež príslušným spôsobom upravuje znenie Kánonu 729 CIC týkajúceho sa členov sekulárnych inštitútov, keďže na nich sa nová norma o prepustení pre nelegitímnu absenciu nevzťahuje.
 
Príspevok Pápež František upravil normu o nezákonnom vzdialení sa rehoľníkov zobrazený najskôr Hlavné správy.