Vatikán 2. decembra 2016 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Fabio Frustaci)

Svätý Otec dnes prijal na audiencii účastníkov 4. svetového kongresu o pastoračnej starostlivosti o zahraničných študentov. Ústrednou témou sú morálne výzvy v medzinárodnom študentskom prostredí, so zreteľom na zdravšiu spoločnosť. Podujatie organizuje Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich v nadväznosti na podobné stretnutia v rokoch 1996, 2005 a 2011.

Na snímke pápež František Na snímke pápež František

Slovensko na kongrese zastupovali prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku František Trstenský, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Prešove Marek Varga a študent Katolíckej univerzity František Bartek.

Pápež František na úvod svojho príhovoru k 150 účastníkom skonštatoval, že dnešný človek čelí mnohým morálnym výzvam a nie vždy je ľahké bojovať za potvrdenie pravdy a hodnôt, zvlášť ak je človek mladý. Naznačil, čo sa dnes v tomto zmysle žiada pre intelektuálnu formáciu:

„V modernom chápaní intelektuála, ktorý je zameraný na realizáciu seba samého a hľadanie osobného uznania často bez záujmu o blížneho, je dôležité ponúknuť viac solidárny model, ktorý sa zaujíma o všeobecné dobro a pokoj. Iba tak sa intelektuálny svet stane schopným budovať zdravšiu spoločnosť. Kto má dar študovať, má tiež zodpovednosť služby pre dobro ľudstva. Poznanie je prednostná cesta pre celkový rozvoj spoločnosti. Byť študentmi v krajine odlišnej od vlastnej, v inom kultúrnom prostredí, dáva šancu naučiť sa nové jazyky, nové zvyky a tradície. Umožňuje pozerať na svet z inej perspektívy a otvoriť sa bez strachu inému a rozdielnemu. To posúva študentov a tých čo ich prijímajú k väčšej tolerancii a pohostinnosti.“

Veľkú úlohu v tomto formačnom procese majú učitelia a pastorační pracovníci, ktorým pápež František pripomenul:

„Je dôležité aby školský systém učil kriticky myslieť a ponúkal cestu dozrievania v hodnotách. Takýmto spôsobom sa formujú mladí hladní po pravde a nie po moci, pripravení obhájiť hodnoty a žiť milosrdenstvo a lásku, základné piliere zdravej spoločnosti.“

Aj spoločnosť má svoju povinnosť voči mladým. Svätý Otec pokračuje:

„Spoločnosť je vyzvaná ponúknuť novým generáciám hodnotné možnosti zamestnania a zamedziť tak „úniku mozgov“. Ak sa niekto slobodne rozhodne ísť sa špecializovať a pracovať v zahraničí, je to dobré a prospešné, ale je bolestné ak vzdelaní mladí ľudia sú prinútení opustiť vlastnú krajinu, pretože chýbajú primerané pracovné príležitosti.“

Pápež František upozornil mladých osobitne na správny postoj k fenoménu globalizácie:

„Aj medzi mladých – a to je veľmi smutné – sa môže votrieť „globalizácia nezáujmu“, ktorá nás robí „neschopnými prejaviť akýkoľvek súcit s bolestným výkrikom druhých“. Takto sa stáva, že sa tieto negatívne dôsledky prejavia na ľuďoch a komunitách. Naopak, mladí priatelia, môžeme sa staviť, že váš spôsob uplatňovania globalizácie môže priniesť pozitívne výsledky a rozhýbať veľké možnosti.“

Na záver Svätý Otec slovami sv. Jána Pavla II. nazval mladých „strážcami rána“ a povzbudil ich, aby „nimi boli každý deň s pohľadom upretým na Krista a na dejiny“. Tak budú schopní „ohlasovať Ježišovu spásu a prinášať jeho svetlo do sveta často zatemneného tieňmi ľahostajnosti, egoizmu a vojny“. Všetkých účastníkov Kongresu vložil pápež František pod materskú ochranu Panny Márie. Požehnal ich štúdium, priateľstvá a ich misionársku horlivosť. A tiež ich poprosil, aby sa modlili za neho.

*

Audiencia u Svätého Otca bola vyvrcholením štvordňového podujatia, ktoré zorganizovala v Ríme Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich. V stredu sa účastníkom prihovoril na svätej omši kardinál Gianfranco Ravasi, ktorý prednedávnom navštívil aj Slovensko. Pozornosť zameral na apoštola Ondreja, ktorého liturgický sviatok sa slávi v tento deň. „Apoštol Ondrej je človekom, ktorý privádzal ľudí ku Kristovi,“ pripomenul kardinál Ravasi, ktorý je aj uznávaným odborníkom na Sväté písmo. „Ondrej najskôr priviedol ku Kristovi svojho brata Petra. Potom chlapca, ktorý mal pri sebe päť chlebov a dve ryby, aby ich Kristus rozmnožil. Napokon s apoštolom Filipom priviedol k Ježišovi Grékov, ktorí ho chceli vidieť. V tom spočíva aj naša úloha – privádzať druhých ku Kristovi,“ zdôraznil v príhovore kardinál.

Študenti počas niekoľkých okrúhlych stolov a workshopov mohli vyjadriť svoje očakávania od univerzitných pastoračných centier. V diskusii zdôraznili potrebu doktrinálnej formácie, prijatia v živom spoločenstve, vysluhovanie sviatostí a prepojenie života viery s konkrétnou angažovanosťou v spoločenskej a sociálnej oblasti. Študenti potrebujú, aby kňazi určení pre univerzitnú pastoráciu boli skutočnými duchovnými otcami, ukotvenými vo viere, ktorí ich budú sprevádzať v duchovnom raste počas rokov strávených na univerzite.

Prvého decembra využili obaja slovenskí kňazi skoré ráno a slávili svätú omšu v podzemí Baziliky sv. Petra pri hrobe apoštola Petra za všetkých študentov na slovenských vysokých školách a za kňazov v univerzitných pastoračných centrách.

V tento deň dostal na kongrese svoje miesto ekumenický dialóg, keď vystúpili anglikánski, evanjelickí a pravoslávni zástupcovia, ktorí hovorili o pastoračnej starostlivosti o zahraničných študentov vo svojich spoločenstvách. Všetky kresťanské spoločenstvá spájajú tri piliere: zameranie na Krista, ponuka spásy, rešpektovanie dôstojnosti každého človeka.

Podujatie ponúklo aj možnosť osobných rozhovorov a neformálnych stretnutí. Prorektor KU sa napríklad stretol so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom, či s kardinálom Maurom Piacenzom, ktorý stojí na čele Apoštolskej penitenciárie a v septembri tohto roku navštívil Slovensko, informovalo TK KBS Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku.