Dublin 28. augusta 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Joe Giddens/ANSA via AP)
 
Svätý Otec sa na záver dvojdňovej apoštolskej návštevy Írska stretol s tamojším biskupským zborom. Vyzval, aby boli nablízku svojim veriacim, kňazom, ale tiež obetiam sexuálnych zneužívaní. Povzbudil ich, aby sa v ťažkých chvíľach utiekali k Matke Božej.

Na snímke uprostred pápež František

Posledným bodom programu dvojdňovej apoštolskej cesty pápeža Františka v Írsku bolo v nedeľu 26. augusta stretnutie s miestnymi biskupmi. Konalo sa bez prítomnosti médií v kláštore sestier dominikánok okolo 18. hodiny miestneho času. Prinášame niekoľko myšlienok z príhovoru Svätého Otca:
„Ako dobrí otcovia, chceme povzbudzovať a inšpirovať, zmierovať a zjednocovať a hlavne uchovať všetko dobro odovzdávané z pokolenia na pokolenie v tejto veľkej rodine, akou je Cirkev v Írsku. Je to pravda, Cirkev v Írsku zostane silnou, je to pravda.“
„Som vďačný aj za pomoc, ktorú ponúkate vašim kňazom, ktorých bolesť a skľúčenosť kvôli minulým škandálom je často ignorovaná. Buďte nablízku kňazom. Sú tými najbližšími z vašich blízkych, ktorých ako biskupi máte.“
„V predchádzajúcich rokoch, vy ako biskupský zbor, ste s rozhodnosťou postupovali nielen pri nastúpení cesty očisťovania a zmierenia s obeťami a tými, ktorí prežili sexuálne zneužívanie, ale tiež s pomocou Národného zboru pre ochranu mladistvých v Cirkvi v Írsku ste pristúpili k stanoveniu súboru prísnych noriem zameraných na zabezpečenie ochrany mladistvých.“
„Poníženia sú bolestivé, ale boli sme zachránení ponížením Božieho Syna, a to nám dodáva odvahu. Kristove rany nás povzbudzujú. Prosím vás o blízkosť, to je to slovo blízkosť – k Bohu a k Božiemu ľudu. Blízkosť. Neopakovať postoje oddelenosti a klerikalizmu, ktoré v niektorých okamihoch vašich dejín vytvorili reálny obraz autoritárskej, tvrdej a autokratickej Cirkvi.“
„Svetové stretnutie rodín nám dalo veľkú nádej a povzbudenie vzhľadom na skutočnosť, že rodiny si čoraz viac uvedomujú svoju nenahraditeľnú úlohu pri odovzdávaní viery. Základné odovzdávanie viery sa deje v rodine, viera je odovzdávaná „nárečím“, dialektom rodiny.“
„Niekedy si myslíme, že formovať vo viere znamená odovzdať náboženské pojmy a nemyslíme na formáciu srdca, formáciu postojov. Včera mi prezident republiky povedal, že napísal báseň o Descartesovi a povedal približne toto: „Chladnokrvnosť myslenia zabila hudbu srdca“. Formovať myslenie, áno, ale tiež srdce. A učiť modliť sa, naučiť deti modliť sa, od počiatku učiť modlitbe.“
„Napokon vás v duchu cirkevného spoločenstva prosím, pokračujte v podporovaní jednoty a bratstva medzi vami, je to veľmi dôležité. A tiež spolu s predstaviteľmi ďalších kresťanských komunít pracujte a modlite sa s horlivosťou za zmierenie a pokoj pre všetkých členov írskej rodiny. […] A ešte jedna vec, ktorú stále opakujem, ale musí sa to pripomínať: Aká je prvá úloha biskupa? Hovorím to všetkým: modlitba.“
„Som vám nablízku, pokračujte, odvahu! Pán je taký dobrý. A Panna Mária nás chráni. A keď sú veci trochu ťažké, modlite sa Sub tuum praesidium (Pod tvoju ochranu), pretože ruskí mystici hovorili, že v okamihoch duchovnej turbulencie sa máme uchýliť pod plášť Svätej Matky Božej.“
 
Príspevok Pápež František írskym biskupom: Cirkev v Írsku zostane silnou zobrazený najskôr Hlavné správy.