Bratislava 31. marca 2020 (HSP/Foto:Pixabay)

Najmä Európe rastie počet úmrtí spájaných s pandémiou Covid-19. Španielsko a Taliansko vedú rebríčky zomrelých pacientov. Veľká Británia očakáva veľký nárast úmrtí. USA hlásia veľmi vysoký nárast infikovaných občanov. Je zvláštne, že práve vo vyspelých európskych krajinách táto pandémia dosahuje najväčšie rozmery. Obmedzenie základných práv a slobôd je otázkou času

Ilustračné foto

Podľa posledných údajov z euópskych krajín možno predikovať, že za nasledujúcich pár dní dosiahne počet potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu SarsCov2 číslo 30000. Už teraz je v európskych štátoch oficiálne registrovaných celkovo viac ako 25000 smrteľných prípadov súvisiacich s Corona vírusom. Počet neustále rastie a popri tom narastá nervozita v spoločnosti.

Keďže je  v Európe celkovo potvrdených viac ako 400000 prípadov nákazy týmto vírusom, je možné očakávať, že porastie aj počet infikovaných pacientov, ktorí ochoreniu podľahnú. V USA sa predpokladá, že počet nakazených budú rátať v státisícoch (USA majú 350 mil. obyvateľov), pričom niektorí americkí politici radikálne navrhujú obmedzenie určitých ľudských práv, ako je napríklad zákaz demonštrácií a prikláňajú sa k čiastočnej cenzúre informácií vo virtuálnom svete. Prezident Trump dokonca v televízii vyhlásil, že v USA môže byť až 1 milión mŕtvych, ale ak sa im počet úmrtí podarí zredukovať na 200000, tak to bude úspech.

V USA sú ľudská sloboda a ústavné práva celkovo ponímané v iných kontextoch ako v Európe, najmä ak ide o slobodu prejavu a pohybu. Či v USA zvíťazia zástanci drakonických obmedzení alebo zástancovia slobody, je predmetom politického boja a zdá sa, že to bude hlavná téma prezidentských volieb spolu s ekonomicko-hospodárskymi otázkami v duchu hesla America first.

Oponenti tvrdých obmedzení ľudských práv, ktorí upozorňujú na niektoré z prísnych amerických zákonov (ktoré sa momentálne neuplatňujú), poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré z toho vyplýva pre slobodu človeka. Na základe šľachetných a oficiálnych dôvodov isté politické kruhy chcú, aby sa schválili prísnejšie zákony, ktoré by sa aplikovali v blízkej budúcnosti (prebiehajúca pandémia), pričom nemožno vylúčiť ani dlhodobejší horizont. A práve toto irituje ľudskoprávnych aktivistov a niektorých amerických ústavných právnikov (na rozdiel od európskeho kontinentu).

Aj keď sa v oblasti ľudských práv a slobôd v Európe prijali bez výraznejších protestov zákony, ktoré obmedzujú vo väčšej miere slobodu prejavu tak nemožno očakávať, že karanténne opatrenia ktoré postupne prijímajú niektoré európske štáty budú prijímané bez problémov. V krajinách, v ktorých je vysoký počet nelegálnych migrantov, už boli zdokumentované konflikty medzi silovým aparátom štátu a migrantmi, ktorí nerešpektujú nariadenia. Toto je veľké bezpečnostné a epidemiologické riziko pri riešení pandémie.

Netreba zabúdať, že momentálne je Európa z globálneho hľadiska najviac postihnutým kontinentom. Krajiny s najvyšším počtom infikovaných občanov, Taliansko a Španielsko, za niekoľko dní pravdepodobne spolu dosiahnu 20000 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 . V týchto dvoch európskych krajinách (cez 10000 Taliansko a cez 7000 Španielsko) dosiahol počet úmrtí na koronavírus viac ako tri štvrtiny zo všetkých úmrtí v rámci Európy.

To, že je Sars Cov 2 zákerný a nebezpečný vírus, vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti (dlhá inkubačná doba, schopnosť prežiť na rôznych povrchoch niekoľko dní, dlhá infekčná doba u asymptomatických nositeľov-prenášačov, dôsledky ochorenia Covid 19 – najmä rýchly a ťažký obojstranný intersticiálny zápal pľúc), ktoré u mnohých expertov (pneumológov, gentikov, virológov,atď.) vyvolávajú otázky a pochybnosti, sa už dávno vie. Verejná mienka aj názory expertov sa rozdelila na dva protikladné tábory, ktoré z vlastností SarsCov2 vyvodzujú radikálne odlišné stanoviská.

Vo vedeckom svete sa začali publikovať v renomovaných vedeckých časopisoch tvrdenia, že ide o prírodný vírus, ktorý pochádza so sveta zvierat (netopier a pásovec) a mutáciou sa zmenil na vírus, ktorý infikuje už aj človeka. Oponenti, označovaní hodnotiacim adjektívom alebo substantívom “konšpirační” teoretici či “konšpirátori”, poukazujú na niektoré fakty, ktoré naznačujú, že vírus SarsCov2 nie je spontánnym a evolučným výtvorom prírody ale produktom človeka v laboratóriu (špecifiké vlastnosti vírusu, genetická stavba jeho RNA atď).

Čínske riešenie epidémie bolo radikálne a krátkodobé, pričom údaje nie sú celkom overené, ako aj presné protokolárne biomedicínske postupy čínskych úradov pri riešení krízy nie sú celkom overené. Európske štáty pristupovali k opatreniam váhavo až zdráhavo, ale vývoj v Taliansku a neskôr v Španielsku skôr ukazuje na to, že čínske riešenie bolo efektívnejšie. Krátkodobé a radikálne obmedzenie slobody pohybu  niektorých ľudských práv za pomoci silových zložiek prinieslo svoje výsledky a podľa nie celkom spoľahlivo overiteľných informácií sa život vracia do normálu.

Hospodárstvo a obchod Číny utrpeli šok, ale krátkodobý. Je teda otázkou, ako sa bude ďalej postupovať v Európe a najmä na Slovensku. Čakanie vlády SR na európske riešenia a pomoc je kontraproduktívne a iracionálne. Totiž oblasť ľudských práv je citlivou a hospodárske dopady pandémie môžu byť v Európe katastrofálne. Čím viac sa váha s reálnymi riešeniami založenými na zdravom rozume, tým horšie škody na ľudských životoch  a tým väčšie hospodárske dopady bude pandémia mať.

Európa s polovičným počtom obyvateľov (oproti Číne) postupovala rozdielne (veľmi mäkko a podľa niektorých nezodpovedne) a teraz niektoré krajiny majú vážne hospodárske problémy. Na ich riešenie sa podľa všetkého bude používať stratégia obmedzenia ľudskej slobody a práv občanov. Ide však o to, aby riešenia neboli ako v prípade poslednej finančnej krízy podobné vzorcu “privatizácia ziskov a socializácia strát”. V oblasti ľudských práv by to znamenalo presne to, čo ľudia odmietli v roku 1989.

René Balák

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj