Vatikán 12. apríla 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Facebook-Svetové dni mládeže)

Situáciu mladých v Strednej Amerike a Karibiku v perspektíve 34. svetových dní mládeže 2019 v Paname predstavil v Ríme Mons. José Domingo Ulloa Mendieta. Panamský arcibiskup počas konferencie „Z Krakova do Panamy – Synoda na ceste s mladými“ pripomenul, že mladí tvoria jednu štvrtinu 163-miliónovej populácie tejto oblasti.

Veľmi vážnou skutočnosťou je údaj, ktorý uviedol Mons. Ulloa, že až 30 miliónov z týchto mladých neštuduje, nepracuje a nedostáva podporu. Posolstvo Božieho milosrdenstva teda smeruje najmä k nim, podotkol panamský arcibiskup. V tejto situácii Panama, aj keď so svojimi 4 miliónmi obyvateľmi patrí medzi malé štáty, má dôkladnú pastoračnú štruktúru s dobrou logistikou. Panamský arcibiskup pripomenul, že jeho diecéza je najstaršou na americkom kontinente a bola založená 9. septembra 1513 s titulom „Santa Maria la Antigua“.

„Chceme ponúknuť svetu našu jednoduchosť, živosť Cirkvi vyjadrenú s radosťou, v kultúrnej a etnickej rozmanitosti, živú vieru. Túžime sa tiež podeliť so skúsenosťou medzináboženského a ekumenického dialógu založeného na vzájomnom rešpekte,“ – povedal arcibiskup Ulloa, muž s bohatými pastoračnými skúsenosťami. Má 60 rokov a panamskú arcidiecézu spravuje od roku 2010. Je členom augustiniánskeho rádu a biskupom sa stal vo veku 47 rokov.

Pre cirkev v Paname sa hostiteľská úloha Svetových dní mládeže 22. – 29. januára 2019 spája s očakávaním pastoračného  prínosu. Hlavné ciele sú z tohto pohľadu podľa Mons. Ullou nasledovné:

„Vyzdvihnúť postavu Panny Márie, ako prvej evanjelizátorky, vždy prítomnej pri pastoračných podujatiach lokálnej cirkvi a v ľudovej zbožnosti našich ľudí. Povzbudiť, aby sme boli cirkvou, ktorá objíme a príjme aj tých, ktorí žijú na existenčných a geografických okrajoch. Prezentovať mladým sveta ponuku Krista blízkeho a milosrdného.“

Mons. Ulloa na minulotýždňovej konferencii v Ríme predstavil aj ľudí, ktorí sú členmi organizačného výboru. Panama plánuje ubytovať 200 tisíc mladých v rodinách. Pri programe, ktorý sa bude konať týždeň pred samotnými Svetovými dňami mládeže plánujú organizátori spoluprácu s Hondurasom a Salvadorom. Systém registrácie, dopravy a informovania bude rovnaký ako bol použitý pri SDM v Krakove. Pri organizácii SDM v Paname bude Cirkev úzko spolupracovať aj so štátom.