Otvorený list adresovaný Rezníkovi. Zelenayová: Je neprípustné, aby v RTVS redaktori podprahovo komentovali správy a deformovali verejnú mienku

Slovensko 22. decembra 2017 (HSP/Foto: EZ)

V júni tohto roka zvolili poslanci NR SR v druhom kole hlasovania za nového riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Na čele verejnoprávnej inštitúcie nahradil Václava Miku v auguste. Mnohí si od jeho zvolenia sľubovali zmenu vysielacej štruktúry. Podľa Iniciatívy 2016 však k žiadnemu výraznemu posunu nedošlo.
Na snímke Eva Zelenayová

Aktivisti z Iniciatívy 2016 adresovali Rezníkovi otvorený list, v ktorom ho upozorňujú, „že RTVS si dlhodobo neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 532 a nič sa v tomto smere nezmenilo ani po jeho nástupe do funkcie generálneho riaditeľa.“
Eva Zelenayová, ktorá patrí medzi aktivistov Iniciatívy 2016, ozrejmila, že za najväčšie dlhodobé nedostatky  vo fungovaní verejnoprávnej  televízie považuje bulvarizáciu a jednostrannosť spravodajstva i publicistických formátov. Za ďalší nedostatok pokladá uzavretosť pre názory z kruhov národne a kresťansky orientovaných osobností ako aj nevyzretosť moderátorov, keďže sú preferovaní najmä mladí ľudia. Vo vysielaní jej preto vzhľadom na uvedené najviac chýba pluralita.
O vyváženosti podľa jej slov teda vôbec nemôže byť reč. „Spravodajstvo je selektívne, časť informácií sa k verejnosti vôbec nedostane, ďalšie je poznačené obmedzenými znalosťami tvorcov správ,“ vysvetlila a dodala „množstvo príspevkov RTVS ponúka z druhej ruky. Je neprípustné, aby v RTVS redaktori podprahovo komentovali správy a deformovali verejnú mienku.“
Z koncepčného hľadiska sa podľa Zelenayovej v RTVS nič nezmenilo, preto nevníma vo vysielaní žiadny posun. „Generálny riaditeľ zatiaľ v ničom nepresvedčil,“ uviedla.

Otvorený list s návrhmi
Iniciatíva 2016 sa preto rozhodla adresovať Rezníkovi otvorený list, v ktorom mu okrem iného navrhuje, aby „RTVS reflektovali vo svojom vysielaní historicky významné medzníky slovenského národa a v súlade so zákonom rozvíjali kultúrnu identitu obyvateľov SR.“
Iniciatíva tiež žiada, aby sa pripravili diskusné relácie historikov na aktuálne otázky našich dejín, predovšetkým tie, ktoré sa viažu k tematike slovenskej štátnosti, a aby pri príležitostí 25. výročia vzniku SR pripravili diskusné relácie s významnými protagonistami z obdobia vzniku štátu.
Aktivisti tiež navrhujú odvysielanie taliansko-poľského historického filmu 11. september 1683 – Bitka pri Viedni, ktorý nemohli diváci vidieť v čase, keď na čele RTVS stál Mika. Zelenayová považuje za dôležité, aby diváci videli tento film, pretože „ide o historický dokument, v ktorom sa Európa ubránila cudzej kultúre, cudzej nadvláde a azda aj vlastnej genocíde.“ „A je aktuálny aj dnes,“ dodala na záver aktivistka z Iniciatívy 2016.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)