Soros sa sám pasoval za strážcu verejného poriadku a kontrolóra vlád. V ostatnom čase viac než v minulosti sa v médiách vyskytuje meno Georga Sorosa. Tak rutinne, akoby každý vedel, kto to je a čo robí. Zvyčajne sa charakterizuje ako americký finančník a filantrop s maďarskými koreňmi. Menej sa vie o jeho literárnej činnosti. Napísal niekoľko kníh a je zaujímavé, s akou otvorenosťou hovorí v nich  o svojich ambíciách zmeniť svet. „Mojím cieľom je spraviť svet lepším,“ píše v úvode knižky Vek omylnosti. A dodáva, že je štátnik bez štátu, ale veď „svet veľmi potrebuje štátnikov bez štátu“.  Ďalej uvádza: „Ako štátnik bez štátu narážam na viaceré prekážky. Po prvé, nie som naozaj nezištný. Musím sa priznať, že túžim zapôsobiť, a to, že sa zúčastňujem na historických udalostiach, mi poskytuje uspokojenie,“  zdôveruje sa vo svojej knižke.

UZURPÁTOR MOCI

Ako uzurpátor moci odkazuje Soros svetu: „Uvedomujem si, že ma nikto nezvolil či nemenoval za strážcu verejných záujmov; tú rolu som si prisvojil sám.“ O zvrchovanosti štátov napísal: „Zvrchovanosť je anachronická koncepcia.“ Soros už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Európe založil sieť svojich Nadácií otvorenej spoločnosti. Aký je jej dosah na spoločnosť, máme možnosť vidieť aj na Slovensku. Maďarská vláda sa otvorene postavila proti pôsobeniu Sorosovej nadácie v Maďarsku. „Ukončil som činnosť svojej nadácie v Rusku práve včas, aby sa vyhla prenasledovaniu, ale som odhodlaný udržiavať tam plamienok slobody,“ napísal v knižke. A ďalej sa v nej možno dočítať, že „poslaním (jeho nadácií) je podpora občianskej spoločnosti pri monitorovaní výkonu vlád“. Otázkou je, prečo práve Soros si uzurpuje monitorovanie vlád v suverénnych štátoch. Z programu mimovládok, ktoré podporuje, je zrejmé, akým smerom sa má uberať európska politika. Ku gender ideológii a islamizácii. Teda k rozbitiu európskej civilizácie.

Soros považuje otvorenú spoločnosť za žiaducu formu spoločenskej organizácie „práve pre jej schopnosť korigovať mylné predstavy“. Ale reálne jeho nadácie pracujú na vytváraní uzavretých  spoločností bez možnosti pôsobenia alternatívnych názorov. Presne takých, o akých píše v závere svojej knižky: „Prvoradou úlohou vládnucej autority a zároveň kritériom jej úspechu je získanie všeobecne prijímanej ideológie. Čím širšie je nejaká ideológia prijímaná, tým menší bude konflikt medzi záujmom kolektívu a realizovanou politikou a naopak.“

METÓDY NÁTLAKU

Tu sa treba pristaviť a poukázať na čoraz intenzívnejšie využívanie metódy Overtonovho okna pri presadzovaní cieľov záujmových skupín. To znamená, že sa do verejnosti pustí poznámka o niečom absolútne cudzom pre spoločnosť, napríklad kanibalizmus.  A postupne, širokou diskusiou sa dospeje v téme tak ďaleko, že sa napokon kanibalizmus legislatívne zakotví. Pozorujeme to v prípade gender ideológie, ale aj imigrácie. Túto myšlienku Soros ďalej rozvádza: „Častejšie však treba uplatniť istú mieru nátlaku a tento fakt treba vysvetliť pomocou nezrozumiteľných argumentov, vďaka ktorým je daná ideológia menej presvedčivá a vyžaduje využitie ďalšej sily, až kým sa tento systém založený na donútení  a svojej ideológii, v najhoršom, nepodobá na skutočnosť.“

Nepripomínajú Sorosove slová budovanie virtuálnej reality po roku 1989 v našej spoločnosti? Ide ešte o otvorenú či už o uzavretú spoločnosť, v ktorej ani násilie nie je cudzie na presadenie cieľov? Rusko i ďalšie štáty v Európe vyhnali samozvaného politika zo svojho územia. Slovensko o tom zatiaľ vôbec neuvažuje.

Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK