Podľa ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Upozornila na to policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

„Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo veterinárnej oblasti upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý ukladá vlastníkovi alebo držiteľovi zvieraťa povinnosť zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku,“ zdôraznila hovorkyňa.

Muža napadla svorka psov

Z doposiaľ vykonaného vyšetrovania vyplýva, že dňa 14.01.2017 malo 45-ročnému mužovi ujsť z nezabezpečeného chovného priestoru na ulici Devínske jazero šesť psov. V čase, keď sa pohybovali bez dozoru, mali na voľnom priestranstve v blízkosti Devínskeho Jazera útokom vo svorke spôsobiť poškodenému mužovi zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Za účelom náležitého objasnenia veci vykonali policajti odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV množstvo vyšetrovacích a procesných úkonov. Do trestného konania boli uznesením vyšetrovateľa Policajného zboru pribratí znalci na podanie znaleckých posudkov,“ povedala Mihalíková.

Dňa 10.02.2017 bol na základe predbežných záverov znaleckého posudku veterinárnym lekárom vykonaný úkon eutanázie šiestich psov.

Roman je už obvinený

„Po komplexnom posúdení podkladov dôležitých na objasnenie skutku a vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV zniesol obvinenie z prečinu usmrtenia 45-ročnému Romanovi z Bratislavy,“ uviedla Mihalíková.

V prípade preukázania viny hrozí majiteľovi psov za uvedené konanie v súlade s Trestným zákonom trest odňatia slobody na dva až päť rokov.P