Jaskynný priestor, ktorý obýval človek neandertálsky (Homo neanderthalensis), bol rozdelený na špecializované časti. V jednej sa porcovalo mäso ulovených zvierat, v ďalšej vyrábali nástroje a v ešte ďalšej sedelo pri ohni. Dlho panovala predstava, že neandertálci nezvládali organizované rozdelenie obytného priestoru. Čosi také sa pripisovalo iba anatomicky moderným ľuďom nášho druhu Homo sapiens. Vedci však zistili, že neandertálci nepohadzovali rôzne veci len tak po celej jaskyni, ale v jej odlišných častiach, podľa účelu. Mohutný travertínový previs – Prepoštskú jaskyňu obývali neandertálci v Bojniciach. Túto lokalitu mimoriadneho významu (dnes Múzeum praveku) objavil r. 1926 prepošt Karol Anton Medvecký (1875-1937), správca bojnickej rímsko-katolíckej farnosti a archeológ-amatér (po ňom dostala pomenovanie „Prepoštská“). Jaskyňa leží na okraji obrovskej travertínovej skaly, ktorá patrí k najväčším travertínovým útvarom na Slovensku. Tento travertínový pokrov sa vytvoril za dlhé obdobie usadzovaním vápnika, ktorý obsahovali vyvierajúce minerálne vody z miestneho termálneho žriedla. Práve vďaka týmto vodám vznikla eróziou jaskyňa, ktorá je vyzdobená hráškovitými stalagmitmi. Prečo sa neandertálci usadili práve na území Prepoštskej jaskyne? Vchod do jaskyne je z juhovýchodnej strany, takže tu takmer celý deň svietilo slnko – dôležitý zdroj tepla v studených dobách praveku. Obrovská travertínová skala zo západnej a severnej strany chránila pred studenými vetrami. Jaskyňa sa nachádza na vyvýšenom mieste, z ktorého bol dobrý výhľad k rieke Nitre, kam sa chodili napájať stáda zveri, ktorú neandertálci lovili. Termálne horúce žriedlo poskytovalo teplo a celoročne vodu, ktorá nezamŕzala. Mohutný travertínový previs nad vchodom do jaskyne pôsobil ako prírodný dáždnik – chránil pred dažďom i snehom. Bojnice dnes patria medzi významné paleolitické náleziská Európy, objavené v Nemecku, Francúzsku, Českej republike, Rusku, Taliansku, Chorvátsku i ďalších krajinách. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.