Bratislava 19. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy, posilniť postavenie občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve, dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a obecnými zastupiteľstvami, posilniť postavenie hlavných kontrolórov a zefektívniť kontrolu verejných funkcionárov. To sú ciele rozsiahleho návrhu novely zákona o obecnom zriadení, ktorý na novembrovo-decembrové zasadnutie NR SR predložili poslanci z SaS, OĽaNO a zo skupiny nezaradených.
Na snímke sprava predseda demokratov Slovenska Ľudovít Kaník, predseda SaS Richard Sulík, poslankyňa NR SR za OĽaNO Veronika Remišová a predseda KDH Alojz Hlina

Predkladatelia tvrdia, že vládne návrhy noviel zákona o obecnom zriadení bývajú pripravované v úzkej spolupráci ministerstva vnútra so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré reprezentuje predovšetkým starostov obcí a primátorov miest. “To býva aj dôvodom, prečo návrhy zmien v zákone, ktorý je kľúčový pre riadny chod miestnej samosprávy, odrážajú najmä pohľad starostov a primátorov,” uviedli.
Na činnosti samosprávy sa však výrazne podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a občianska verejnosť. “Dobrý zákon o obecnom zriadení by mal dbať na vyváženú rolu jednotlivých aktérov pri správe vecí verejných na miestnej úrovni a vytvárať podmienky pre demokratický chod a transparentné fungovanie samosprávy,” argumentujú v dôvodovej správe.
V novele chcú preto okrem iného zaviesť právo obyvateľa vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva, zaviesť verejnosť rokovania komisií a výborov v mestských častiach, zaviesť inštitút hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu nariadenia, povinné zverejňovanie návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva, všetkých nariadení na webovom sídle obce, zverejňovanie nielen návrhu rozpočtu obce, ale aj každého návrhu na jeho zmenu, ako aj prísnejšie podmienky pre možnosť neverejného zasadnutia zastupiteľstva.
Novela má zároveň preniesť rozhodovanie o termínoch zasadnutia zastupiteľstva zo starostu na poslancov, zabezpečiť zverejňovanie poslaneckých návrhov materiálov na rokovanie zastupiteľstva, zaviesť povinnosť starostu informovať všetkých poslancov a verejnosť o nepodpísaní uznesenia zastupiteľstva, ako aj posilniť kontrolnú právomoc obecných zastupiteľstiev nad obecnými obchodnými spoločnosťami.
Právna norma počíta aj s posilnením nezávislosti hlavného kontrolóra, s úpravou jeho kontrolnej činnosti v záujme efektívnejšieho výkonu kontroly, ako aj so zabezpečením podmienok pre výkon kontroly v situácii, keď nie je zvolený hlavný kontrolór.
Novela v neposlednom rade prináša aj obmedzenie možnosti zneužívania funkcie starostu a poslanca na získavanie osobných výhod, nezlučiteľnosť funkcie poslanca a starostu s členstvom v štatutárnom orgáne obecnej firmy a zamedzenie kumulácii platov a odmien zástupcu starostu, ktorý plní úlohy starostu.