Paríž 9. januára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP/Visar Kryeziu)

Francúzsky Najvyšší administratívny súd pred koncom minulého roka rozhodoval o sťažnosti viacerých LGBT organizácií, ktoré  sa žalobou dožadovali zrušenia  opatrenia z roku 2016, ktorým predchádzajúca vláda upravuje podmienky pre darcovstvo krvi.
Ilustračné foto

Organizácie Mousse, Stop Homophobie, Comité Idaho France et  Élus locaux contre la SIDA sa dožadovali zrušenia 12-mesačnej sexuálnej abstinenčnej lehoty pre homosexuálnych mužov, ktorú ukladá spomínané opatrenie. Toto opatrenie, ktoré prijala vláda 5. apríla 2016 paradoxne zmekčuje kontra-indikácie pre darcovstvo krvi tým, že ruší permanentný zákaz darcovstva pre celú homosexuálnu skupinu a nahradzuje ho požadovanou 12-mesačnou abstinenčou lehotou od posledného homosexuálneho styku, po uplynutí ktorej je možné darovať krv.
LGBT organizácie zakladali žalobu na protiprávnej diskriminácii, ktorú podla nich predstavuje požiadavka ročnej abstinenčnej lehoty. Táto požiadavka na jej zrušenie bola už v auguste 2017 ministerstvom zdravotníctva zamietnutá, preto sa spomínané LGBT organizácie obrátili so žalobou na  Najvyšší administratívny súd.
Najvyšší súd takisto žalobu zamietol a vo svojom stanovisku poukázal na to, že ministerstvo zdravotníctva má zodpovednosť minimalizovať riziká prenosu infekčných chorôb, a k tomu prijať všetky možné dostupné opatrenia. K týmto opatreniam patrí aj zoznam kontraindikácií darcovstva krvi. Súd uvádza, že vzhľadom na vážnosť dôsledkov pre príjemcu infikovanej krvi a pre uchovanie vzájomnej dôvery medzi príjemcom a darcom, ktorého v tomo prípade predstavujú zdravotnícke zariadenia, musia zdravotnícke autority uprednostniť bezpečnosť príjemcov krvi, kedže z vedeckých a epidemiologických štatistík vyplýva, že  riziko vážnej nákazy nie je možné vylúčiť.
Najvyšší súd svoje zamietavé stanovisko podporil poslednými štatistikami Inštitútu pre zdravotnícky dozor, z ktorých vyplýva, že výskyt HIV je 70-krát vyšší u mužov praktikujúcich homosexuálny styk, než u heterosexuálnej populácie. Zo štatistík takisto vyplýva, že počet novonakazených osôb v priebehu roka 2012 bol 115-krát vyšší práve u homosexuálnych mužov v porovaní s heterosexuálnou populáciou. Štatistika uvádza i počty detekovania HIV infikovanej krvi pri darcovstve. Až 62% pravidelných darcov, u ktorých bola v krvi  detekovaná HIV nákaza, patrilo práve ku skupine mužov majúci pohlavný styk s iným mužom a ktorí nerešpektovali existujúce kontra-indikácie pre darcovstvo krvi. Okrem toho osoba, ktorá môže byť nakazená HIV, môže po určitú dobu vykazovať negatívnu serológiu, kedže vírus nie je v krvi detekovateľný. Preto dodržiavanie ročnej abstinenčnej léhoty významne znižuje riziko prenosu HIV pomocou infikovanej krvi.
Súd svoje stanovisko uzavrel konštatovaním, že vzhľadom k vážnemu zdravotnému riziku, opatrenia ministerstva zdravotníctva nie sú diskriminačné, kedže nie sú založené na sexuálnej orientácii, ale na na sexuálnom správaní.
Katarína Hanzlíková