Bratislava 10. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Posilnenie nezávislosti vedenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, zvýšenie transparentnosti obsadenia vedúcich postov, ako aj sprísnenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov pre kandidátov na vedúce funkcie v tomto úrade. To sú základné ciele novely zákona o NKÚ, ktorú na júnovú schôdzu parlamentu predložili opoziční poslanci z OĽaNO.

Na snímke poslanci NR SR za OĽaNO uprostred Igor Matovič, vľavo Veronika Remišová a vpravo Alan Suchánek

Právna norma počíta aj so zavedením povinnosti pre úrad vykonať aspoň päť kontrol ročne navrhnutých NR SR, pričom aspoň dva návrhy na vykonanie kontroly budú vychádzať z iniciatívy vládnych poslancov a aspoň tri návrhy z iniciatívy opozície. “Navrhnutý model tzv. záväzných podnetov funguje napríklad v Slovinsku,” argumentujú Obyčajní.
Predstavitelia OĽaNO tvrdia, že predseda NKÚ nemá byť ani opozičný, ani koaličný, ale nezávislý. Preto je podľa nich potrebné znížiť vplyv politického rozhodovania pri jeho voľbe. Predstavujú si to tak, že kandidátov by predkladala parlamentu nezávislá komisia pre voľbu predsedu a podpredsedov NKÚ a nie poslanci, ako je to v súčasnosti. Plénum potom zvolí predsedu a podpredsedov úradu z aspoň dvoch najlepších kandidátov na základe odporúčania uvedenej komisie.
“Navrhujeme, aby bolo konanie otvorené všetkým uchádzačom o funkciu, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá, a prebehlo transparentne a bez politických tlakov. Domnievame sa, že tieto požiadavky napĺňa dvojstupňové výberové konanie, v ktorom by na prvej úrovni posudzovala kandidátov nezávislá komisia zložená zo siedmich členov,” uvádza sa v dôvodovej správe.
Dvoch členov komisie má vymenúvať a odvolávať Výbor pre Najvyšší kontrolný úrad NR SR zo svojich členov, dvoch Slovenská komora audítorov, jedného člena Finančné riaditeľstvo SR, jedného Generálna prokuratúra SR a jedného Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadnutie komisie by mal zvolávať predseda NKÚ. Ak by to však neurobil v stanovených lehotách, komisia by sa zišla a zasadla sama. Zoznam kandidátov s uvedením poradia jednotlivých uchádzačov a odporúčaním na dvoch najúspešnejších uchádzačov by predložila komisia NR SR.
 
Príspevok OĽaNO: NKÚ má mať povinnosť vykonať aspoň 5 kontrol ročne na návrh poslancov zobrazený najskôr Hlavné správy.