Bratislava/Košice 2. septembra 2017 (HSP/Foto: Facebook)

Výtvarník Ľuboš Lorenz bol v stredu 30. augusta políciou zadržaný pri odstraňovaní umelohmotných napodobenín kosákov a kladív z pamätníka sovietskych vojakov v Košiciach. Odstraňovanie napodobenín symbolov zločineckého komunistického režimu podľa OKS nie je hanobením kultúrnej a historickej pamiatky, nie je prejavom hrubej neslušnosti, ani výtržnosti, a preto nemôže byť posudzované ako trestný čin výtržníctva


Podľa strany na zadržanie Ľuboša Lorenza neexistovali žiadne zákonné dôvody. “Obmedzenie osobnej slobody nie je v žiadnom prípade postupom primeraným skutku Ľuboša Lorenza a nemožno ho hodnotiť inak ako prejav šikany zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
Vyjadrujeme svoju podporu Ľubošovi Lorenzovi a vyzývame všetkých slušných ľudí, aby sa s ním solidarizovali,” píše vo svojej výzve OKS. Preto včera, ako avizovali, o 19. hodine na Námestí SNP v Bratislave zorganizovali stretnutie na podporu Ľuboša Lorenza.
S výzvou prišiel aj občiansky aktivista Ladislav Rovinský, ktorý pridal aj svoj laicky právny názor na vec. Podľa neho totiž symboly ktoré boli odstránené nie sú pôvodné a tak vlastne nedošlo k spáchaniu trestného činu naopak, trestného činu sa dopustilo mesto keď tam tieto symboly umiestnilo.
Jeho „právny“ výklad je nasledovný:
“Na Námestí osloboditeľov v Košiciach sa dlhodobo zneužíva pamätník Červenej armády na  ropagáciu komunizmu. Na pamätník sú dlhodobo a opakovane pripevňované symboly komunizmu – naposledy (vraj na priamy príkaz vedenia mesta) po 21. auguste 2017. (Nie sú to pôvodné historické artefakty – ale súčasne zhotovené symboly komunizmu, ktoré sú od pôvodných odlišné) To zakladá trestnú zodpovednosť páchateľov. Táto činnosť prebieha dlhodobo a trvalo vďaka nečinnosti orgánov povinných konať. Záujem chránený týmto zákonom teda nechránia tí, ktorí sú povinní ho chrániť. Naopak, kriminalizovaní sú tí, ktorí sa pokúšajú prekaziť túto trestnú činnosť. V týchto dňoch je v CPZ v Košiciach Bc. Ľuboš Lorenz. Odstraňovanie súčasne zhotovených symbolov komunizmu, ktoré sú od pôvodných odlišné sa niekto snaží kvalifikovať ako hrubú výtržnosť a hanobenie pietneho miesta. Pritom nikto nenapadá pamätník, len sa snaží zabrániť zneužívaniu pamätníka Červenej armády na propagáciu komunizmu. (Prekazením trestného činu je každé konanie, ktoré je v konkrétnom prípade spôsobilé zabrániť dokonaniu trestného činu. Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.)”, tvrdí Rovinský.
Osobnosti, ktoré sa pod výzvu za prepustenie Lorenza podpísali:
Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Peter Zajac, bývalý predseda OKS
Juraj Čarný, prezident Slovenskej sekcie medzinárodnej asociácie kritikov AICA
Peter Kalmus, výtvarník
Radovan Kazda, vydavateľ
Zuzana Demjanová, kancelárka OKS
Anna Piskáčková, členka OKS
Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska
Matuš Bischof, učiteľ, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Bálik, novinár
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Matej Števove, člen OKS
Juraj Bakoš, poslanec mestského zastupiteľstva, Trenčín
Tibor Takáč, člen OKS
Šimon Jeseňák, člen OKS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Eva Polakovičová, členka OKS
Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR
Štefan Hríb, novinár
Mikuláš Knapp, člen OKS
Zuzana Petková, novinárka
Jakub Kratochvíl, dokumentarista
Peter Muzikář, člen OKS
Peter Horváth, výtvarník
Martin Mojžiš, fyzik
Lucia Piussi, spisovateľka a hudobníčka
Ladislav Rovinský, predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc
Michal Kaščák, hudobník
Dana Feketeová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Jana Lešková, učiteľka
Peter Osuský, poslanec NR SR
Grigorij Mesežnikov, IVO
Viera Dubačová, poslankyňa NR SR