Michalovce 8. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Rozsudok nie je právoplatný, keďže obhajca i prokurátor avizovali odvolanie

Okresný súd v Michalovciach dnes odsúdil Stanislava Č. pre prečin ublíženia na zdraví a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom a určením skúšobnej doby dva roky. Zároveň spod obžaloby pre rovnaký skutok oslobodil obžalovaného Jozefa P. Rozsudok nie je právoplatný, keďže obhajca i prokurátor avizovali odvolanie.

Ilustračné foto

Prípad sa týka zranenia 12-ročnej žiačky Základnej školy na Krymskej ulici v Michalovciach počas športovej súťaže vo vrhu guľou z júna 2015. Jeden zo žiakov, ktorý nesúťažil, hodil guľou a zasiahol ňou svoju spolužiačku do hlavy. Podľa vypracovaného znaleckého posudku jej spôsobil zranenia s dobou liečenia osem týždňov. Podľa obžaloby spôsobili Stanislav Č. ako triedny učiteľ 6. B a Jozef P. ako riaditeľ školy z nedbanlivosti ťažkú ujmu na zdraví a taký čin spáchali závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.

Súd vykonal vo veci rozsiahle dokazovanie, pričom dospel k záveru, že niet žiadnych pochybností o tom, že obžalovaný Stanislav Č. sa svojím konaním počas kritického dňa dopustil trestného činu, pre ktorý mu bola podaná obžaloba. Podľa výpovedí svedkov, ako dnes uviedol sudca, bola pred športovým podujatím pracovná porada, na ktorej boli rozdelené úlohy v rámci dozoru. Ten mal nad žiakmi 6.B triedy a za disciplínu vrh guľou Stanislav Č. Obžalovaný mal po skončení súťaže povinnosť zobrať príslušné náradie, a teda aj gule a zabezpečiť ich pred tým, aby s nimi niekto manipuloval. Napriek tomu obžalovaný povolil žiakom hádzať tieto gule, následkom čoho došlo k zraneniu. Dozorujúci vyučujúci nežiadal o zabezpečenie zátarasou, ani o posilnenie dozoru na uvedenom stanovišti, a tým pádom sám prebral zodpovednosť za súťaž na danom mieste. Zároveň mal zodpovednosť za svojich žiakov, medzi ktorých patrila aj poškodená.

V prípade obžalovaného Jozefa P. podľa sudcu nedošlo ku trestnému činu. Obžalovaný vykonal poradu, rozdelil pracovné úlohy a dozor, na základe čoho ho mal na uvedenom stanovišti vykonávať Stanislav Č. Pravdou, ako uviedol sudca, je, že v uvedenej trestnej veci riaditeľ neurčil a nezabezpečil zdravotníckeho pracovníka, nezabezpečil na súťaži lekárničku, tiež antedatoval školský poriadok, avšak medzi jeho konaním a následkom, teda úrazom, nie je príčinná súvislosť. Obžalovaný Jozef P. porušil určité povinnosti, tie však nemali za následok spôsobenie zranenia.