Bratislava 7. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Ohlasy na schválenie zákona o zastavení exekúcií sú z radov komerčných finančných inštitúcií zatiaľ zmiešané. Kým poisťovne považujú zákon za nesystémový, VÚB ho vníma ako podstatný do budúcnosti

Na snímke generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková

Najväčšia banka na Slovensku, Slovenská sporiteľňa, zmeny nevníma pozitívne, avšak dopad na samotnú banku podľa nej nebude veľký. Splátková spoločnosť Home Credit víta každé legislatívne opatrenie, ktoré pomôže reálne vyriešiť situáciu s niekoľko rokov sa ťahajúcimi spormi pri nevymožiteľných exekúciách.

Ako pre agentúru SITA povedala generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková, poisťovne už v pripomienkovom konaní namietali morálny hazard a nesystémovosť tohto zákona ako celku. “Štát totiž touto právnou úpravou nepomáha veriteľom, ale, naopak, v dlžníkoch navodzuje dojem, že nesplácať dlhy sa oplatí a ochránia ich takéto mimoriadne riešenia, ktoré štát môže iniciovať aj v budúcnosti. Zároveň je takýto prístup nefér voči poctivým dlžníkom, ktorí svoje dlhy riadne splácajú,” skonštatovala Žáková.

Pre poisťovne bude tento zákon znamenať podľa Žákovej administratívnu a finančnú záťaž. Namiesto získania finančných prostriedkov z vymožených pohľadávok musia podľa nej vynaložiť financie za ukončenie starých exekúcií v podobe paušálnych trov a na prípadné opätovné podanie návrhu na exekúciu, teda trovy spojené s podaním návrhu. Zo strany poisťovní je pozitívne prijatý fakt, že odpis pohľadávky zo starých exekúcií ukončených v zmysle schváleného zákona, ktoré sa rozhodnú ďalej nevymáhať, bude uznaný ako daňový náklad.

Slovenská sporiteľňa zmeny nevníma pozitívne, pretože znižujú už beztak nízku vymožiteľnosť práva a naopak, zvyšuje sa tým morálny hazard v slovenskej spoločnosti, že záväzky a dlhy netreba plniť, pretože štát to nejako vyrieši. Táto „nepravá“ exekučná amnestia, pri ktorej dlhy ani nezaniknú, nie je podľa sporiteľne koncepčné riešenie zadlženosti niektorých osôb a ani množstva exekučných konaní vedených v Slovenskej republike.

“Jediným cieľom, ktorý štát touto novelou sleduje, je znížiť počet bežiacich exekučných konaní, ale je veľmi otázny výsledok tohto experimentu, keďže veritelia môžu opätovne podať návrh na vykonanie exekúcie a väčšina veriteľov v starých exekučných konaniach je z oblasti verejnej a štátnej správy,” povedal pre agentúru SITA riaditeľ odboru právnych služieb Slovenskej sporiteľne Richard Földeš. Pre Slovenskú sporiteľňu táto novela nemá veľký dopad, pretože banka podľa nej svoje portfólio nesplácaných úverov ošetruje s odbornou starostlivosťou.

“Z dôvodu, že banky na slovenskom trhu sa v podstatnej miere zbavili takto starých pohľadávok, tak očakávaný priamy dopad bude minimálny. Z pohľadu VÚB, ako veľkého retailového veriteľa, je tento zákon veľmi podstatný hlavne do budúcnosti,” uviedol pre agentúru SITA PR manažér VÚB banky Dominik Miša. Nakoľko VÚB banka neočakávala, že štát takýmto jednorazovým krokom upraví vzťahy aj voči neštátnym veriteľom, dopady banka ešte len analyzuje.

Ako skonštatovala hovorkyňa Home Credit Linda Bilal, spoločnosť sa v minulosti správala maximálne zodpovedne a platí to aj v súčasnosti. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov pristupuje podľa nej nad rámec platnej legislatívy a prísne posudzuje všetkých žiadateľov. “Pristúpenie k exekúcii je až krajným riešením situácie, ktorému vždy predchádza niekoľko výziev na úhradu a telefonické kontaktovanie klienta našimi pracovníkmi s ponukou riešenia. V prípade, že sa u klientov vyskytnú nečakané problémy so splácaním, vždy sa snažíme spoločne s klientom nájsť vyhovujúce riešenie,” poznamenala hovorkyňa Home Creditu.

Parlament koncom júna rozhodol, že exekučné konania, ktoré sú staršie ako päť rokov, budú zastavené zákonne. Schválil totiž vládny zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Opatrenie má urýchliť ukončenie exekučných konaní, pri ktorých sa reálne vymáhajú iba malé sumy. Veritelia neprídu o svoje peniaze, pretože môžu požiadať o novú exekúciu dlžníka, ale prostredníctvom nového systému, ktorý bol zavedený za pôsobenia Lucie Žitňanskej na čele ministerstva. Štát opatrením siahne iba na exekúcie, ktoré majú občania voči verejným inštitúciám, ako napríklad Sociálnej poisťovni. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj