Bratislava 20. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta)

Odborový zväz KOVO (OZ KOVO) aj tento rok počas celej jesene vyjednával na odvetvovej úrovni nové kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) pre rok 2020, či nové dodatky už dohodnutých zmlúv. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa OZ KOVO Jana Jurčišinová, aj keď odborári svojim sociálnym partnerom predložili návrhy na tri nové kolektívne zmluvy a štyri návrhy dodatkov k existujúcim kolektívnym zmluvám, dohodu ešte nedosiahli a rokovania budú pokračovať v novom roku

Na snímke podpredsedníčka Odborového zväzu (OZ) KOVO Monika Benedeková

Jedinú dobrú správu z hľadiska vyjednávania priniesli ešte v novembri zamestnancom Hasičského a záchranného zboru SR. „Pre týchto zamestnancov sa tento rok nevyjednáva nová kolektívna zmluva, nakoľko odvetvová zmluva pre verejnú službu bola uzatvorená na dva roky. No dodatkom, účinným od začiatku decembra, sa zvýšilo osobné ohodnotenie hasičov o 120 eur. V ostatných odvetviach sme sa ešte nedohodli, no našou najdôležitejšou požiadavkou vo všetkých oblastiach je rast miezd. Celkovo požadujeme rast mzdových taríf v priemere od 10 do 14,5 %,“ uviedla podpredsedníčka OZ KOVO a hlavná vyjednávačka Monika Benedeková.

V hutníckom odvetví sa začalo vyjednávanie o novej KZVS a požiadavka OZ KOVO na rast tarifných miezd v odvetví sa pohybuje v priemere na úrovni 10,05 %. Zamestnávateľský zväz navrhol vzhľadom na kritickú situáciu v celom odvetví prerušenie vyjednávania a jeho obnovenie až v júni budúceho roka. Nakoniec sa sociálni partneri podľa Jurčišinovej dohodli na pokračovaní vyjednávania vo februári 2020. V odvetví strojárskeho priemyslu sa rovnako začalo s vyjednávaním novej kolektívnej zmluvy a jej hlavnou súčasťou je mzdová oblasť. Návrh OZ KOVO na zvýšenie mzdových taríf predstavuje 10 %. „Sociálni partneri sa stretli na dvoch kolách vyjednávaní, no zatiaľ nedosiahli dohodu ani o všeobecnej časti kolektívnej zmluvy,“ skonštatovala hovorkyňa.

Treťou zatiaľ nedohodnutou novou kolektívnou zmluvou je zmluva s Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, kde OZ KOVO podalo svoj návrh, no ako povedala Benedeková, zamestnávateľský zväz sa snaží vyjednávanie zdržiavať. Ďalším krokom odborárov bude preto zrejme žiadosť o určenie sprostredkovateľa. V elektrotechnickom priemysle sa v tomto roku vyjednáva dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorého predmetom je zvýšenie mzdových taríf v priemere o 14,5 %. Zamestnávateľský zväz tento návrh odmietol a predložil vlastný protinávrh, ktorý je pre OZ KOVO neprijateľný. Sociálni partneri sa stretnú na ďalšom rokovaní začiatkom roka 2020.

V odvetví sklárskeho priemyslu sa rovnako vyjednáva iba dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorej predmetom je návrh na zvýšenie miezd o 11,54 %. Po prvom kole vyjednávania sa síce návrhy oboch strán priblížili, k dohode však partneri nedospeli. Zamestnávateľský zväz avizoval, že predloženým návrhom na rast miezd o 4,31% je vyčerpaný ich mandát na zvyšovanie miezd. OZ KOVO tento návrh odmietol, a tak zrejme podľa Jurčišinovej požiada o určenie sprostredkovateľa.

V autobusovej doprave sa tento rok vyjednáva iba dodatok ku kolektívnej zmluve o mzdovej časti. OZ KOVO požaduje nárast hodinových taríf tak, aby tarifa v kategórii vodič dosiahla úroveň 4,97 eura za hodinu. Zväz autobusovej dopravy SR oznámil OZ KOVO, že nemá mandát na vyjednávanie, a momentálne odvetvové vyjednávanie nepokračuje. V odvetví bytového hospodárstva OZ KOVO v rámci vyjednávania mzdovej časti navrhlo zvýšenie mzdových taríf o 10 %. Po vyjadrení zamestnávateľského zväzu sa čaká na schválenie valným zhromaždením Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktoré sa bude konať v roku 2020.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj