Bratislava 3. októbra 2017 (/HSP/Foto:Péteryová)

Slávnostné udeľovanie cien IGRIC sa konalo vo štvrtok 28. septembra 2017 v Divadle Malá scéna STU
Predseda poroty Václav Macek hodnotil, že uplynulý rok bol ďalším dokladom renesancie slovenskej kinematografie. Zastúpenie rôznych režisérskych generácií pomáha k rozvoju dialógu v odlišných životných a filmárskych skúsenostiach.
Socha IGRICA od akademickej sochárky Erny Masarovičovej

Porota v zložení Václav Macek, Darina Smržová, Viliam Jablonický, Marína Juríčková, Martin Ciel, Peter Glocko a Franišek Kovár sa zhostila svojej úlohy svedomite a rozhodla nasledovne. Porota ocenila úsilie mladých tvorcov, ktorý sa postupne etablujú v domácom aj zahraničnom filmárskom prostredí.
Porota udelila v tomto roku päť cien IGRIC. Cenu si odniesla hraná tvorba pre kiná, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele. Ocenená bola aj animovaná tvorba a IGRIC za celoživotné dielo. Cenu pre televíznu a dokumentárnu tvorbu porota neudelila. Mladí tvorcovia sú oceňovaní kategóriou Cena Jána Fajnora. Cena za celoživotný prínos slovenskej kinematografie získala významná osobnosť slovenskej animácie.
František Juriščin stál pri zrode trikového štúdia v Slovenskej televízii. Igric je najstaršia národná filmová cena udeľovaná na Slovensku. Názov ceny navrhol profesor Martin Slivka. Igric bol stredoveký potulný spevák, herec, autor a komediant, symbol slobodného umelca. Prvýkrát sa ceny odovzdávali v roku 1967. Vyhlasovateľmi udeľovania cien IGRIC sú Literárny fond, Slovenský filmový zväz a Únia slovenských televíznych tvorcov a organizátorom je spoločnosť ILOVEFILM. IGRIC za hranú tvorbu pre kiná si odniesol Martin Štrba za kameru vo filme Masaryk. Symbolmi nasýtená a presvedčivá kamera dramatického príbehu osudu štátnika s dušou hudobníka Jana Masaryka, syna prvého prezidenta ČSR Tomáša Garrigue Masaryka. Tvorivú prémiu za televíznu dramatickú tvorbu si odniesol režisér Stanislav Párnický za réžiu rozprávky Zázračný nos. Tradičná rozprávka s plnohodnotným príbehom.
Držiteľka ocenenia IGRIC za ženský herecký výkon Zuzana Mauréry
Pán režisér spomenul, že mali veľa materiálu aj na viac rozprávok. Rozprávka je o hľadaní šťastia, lásky srdcom a „správnym nosom“. IGRIC za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu dostal Miro Remo za réžiu dokumentu Richard Müller: Nespoznaný. Silný portrét osobnosti v reálnych kontúrach. Režisér bol rád, že si dokument zachoval svoj smer a že ustáli tlaky, ktorým boli vystavení. Tiež si toto dielo vyžadovalo veľa tvorivej energie. Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu sa ušla Petrovi Hledíkovi za réžiu dokumentárneho cyklu Zlatá lýra. Komplexné zmapovanie a rekonštrukcia našej hudobnej scény v druhej polovici dvadsiateho storočia.
Erik Praus dostal tvorivú prémiu za réžiu dokumentu Zem, ktorá hľadá svoje nebo. Autor poukazuje na život v náročných podmienkach sociálnej reality minulosti na slovenskom vidieku a poctivosti jednoduchého spôsobu bytia v zmysle udržiavania tradícií. IGRIC za animovanú tvorbu získala Vanda Raýmanová za réžiu animovaného seriálu Drobci. Režisérka citlivo vykresluje príbehy dvojice chlapcov, ktorý sa pri rôznych situáciách učia spolupráci a empatii.
Režisérka bola vďačná za cenu a keďže aj ona už bola v komisii, rozumie náročnosti rozhodovania. Tvorivá prémia za animovanú tvorbu pre Martinu Mikušovú za réžiu magisterského filmu Chilli. Ďalšia tvorivá prémia sa ušla Jánu Bubeníčekovi za réžiu Smrteľných historiek. IGRIC za ženský herecký výkon vo filmovom a divadelnom diele získala právom Zuzana Mauréry za postavu učiteľky Márie Drazdechovej vo filme Učiteľka. Postava manipulátorky Márie Drazdechovej v podaní tejto talentovanej herečky pôsobila bravúrne. S úsmevom na tvári využívala všetky prostriedky svojej doby na dosiahnutie vlastných cieľov. Pôsobila ako milá, priateľská, sama tvrdila, že nie je pomstychtivá, ale iba do určitej chvíle…
Tvorivé prémie sa ušli Zuzane Krónerovej za postavu archivárky Mariky Kovačičovej vo filme Červený kapitán. Tvorivú prémiu získala aj Anna Šišková za postavu Márie Horváthovej v seriáli Tajné životy II. Herečka poukázala na potrebu ďalšej tvorby seriálov z reálneho života s problémami žien v krízových situáciách.
IGRIC za mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele si odniesol Ivan Romančík. Postava Jána vo filme Manžel Ján s rodinou ho veľmi zaujala aj napriek vekovému rozdielu tvorcov filmu. Postava muža, ktorý sa ostane starať o chorú manželku a prehodnocuje životné hodnoty. Tvorivé prémie za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele si odniesli Marián Geišberg a Vladimír Jedľovský.
Marián Geišberg za postavu Eda Burgera vo filme Červený kapitán a Vladimír Jedľovský za postavu psychológa Jozefa Valenta v Tajných životoch II. Špeciálne uznanie poroty dostal in memoriam Ladislav Chudík za svoju poslednú postavu. Stvárnil farára Janetku vo filme Červený kapitán. Cenu prebrala pani Alenka Chudíková a spomenula, že to bola náročné natáčanie, ale že sa na nás určite tento výborný herec usmieva z neba…
Tvorivé prémie za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu sa ušla Jane Bučka za réžiu dokumentárneho filmu Prvá: Izabela Textorisová. Portrét výnimočnej ženy botaničky. Tvorivú prémiu si odniesol Juraj Nvota za réžiu dokumentárneho filmu Masky: Juraj Steiner. V tejto snímke sa dozvedáme o význame profesie umeleckého maskéra, ktorá nie je verejnosti úplne známa ale je dôležitá z pohľadu prípravy diela. Cena Jána Fajnora určená pre mladých tvorcov do tridsať päť rokov.
Za hranú filmovú a televíznu tvorbu Pavol Čižmár za réžiu filmu Manžel Ján s rodinou. Za dokumentárnu filmovú a televíznu tvorbu Pavel Smejkal a Peter Zakuťanský za réžiu dokumentu Iná Hudba. Za animovanú tvorbu Eve Sekerešovej za réžiu animovaného filmu Jahodové dni. Cena IGRIC je verejným uznaním pred filmárskou komunitou, ale zároveň aj finančná odmena od Literárneho fondu. Súčasťou slávnostného programu bolo aj vyhlásenie výsledkov ankety Cien Klubu filmových novinárov.
29. septembra 2017 v Divadle Malá scéna STÚ boli premietané víťazné snímky pre návštevníkov kina.