Bratislava 20. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Ak má štát viesť modernú menšinovú politiku, je potrebné, aby dokázal kreatívnym spôsobom nabádať občanov k uplatňovaniu svojich základných práv, medzi ktoré patrí aj možnosť účasti na správe vecí verejných. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky to uviedol v príhovore k účastníkom dnešnej medzinárodnej konferencie, ktorá sa počas celého dňa bude venovať otázkam efektívneho zapojenia príslušníkov národnostných menších do rozhodovania o verejných záležitostiach.
Na snímke splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky

Bukovszky pripomenul, moderná menšinová politika má byť interaktívna, hlásajúca slobodu a rovnosť vo všetkých oblastiach, založená na princípoch subsidiarity, znamenajúcej, že rozhodnutia majú byť prijaté v prospech tých a tými, ktorých sa bezprostredne týkajú. “K tomu, aby sa diskusia o tejto politike mohla viesť na dostatočnej úrovni, prispievajú aj mechanizmy týkajúce sa participácie národnostných menšín na spoločenskom, kultúrnom a ekonomickom živote krajiny, ako aj na verejných záležitostiach, ktoré sa ich týkajú,” upozornil splnomocnenec.
Cieľom dnešnej konferencie je preto podľa jeho slov nielen prezentovať súčasný stav v tejto oblasti na Slovensku, ale prostredníctvom informácií o situácii v okolitých krajinách a tiež výmeny skúseností i príkladov dobrej praxe hľadať možnosti zefektívnenia modelov a mechanizmov participácie národnostných menšín.
Bukovszky pripomenul, že dnešná konferencia nadväzuje na Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016-2020, ktorý vláda SR prijala v októbri 2016. „Jeden z jeho operačných cieľov sa týka práve problematiky participácie menšín vo verejnom živote,“ dodal Bukovszky.
Na konferencii sa zišli predstavitelia orgánov štátnej a verejnej správy, zástupcovia národnostných menšín v SR i menšín žijúcich v okolitých krajinách, takisto predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácií či akademickej obce.
V jednotlivých diskusných príspevkoch budú rečníci hovoriť okrem iného aj o postavení a zapájaní sa národnostných menšín do verejného života v Českej republike, ale i Maďarsku či Srbsku, so špecifickou pozornosťou na aktivity slovenskej národnostnej menšiny v týchto dvoch krajinách.
Záver dnešnej konferencie bude patriť okrúhlemu stolu, v rámci ktorého sa popoludní k súčasnému stavu i vízii participácie národnostných menšín vyjadria Géza Tokár z Okrúhleho stola Maďarov, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Krajňák, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Kálmán Petőcz, podpredseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka a Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry(CVEK).