Bratislava 12. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:Pexels)

Slovensko upravuje podmienky spracovania osobných údajov. Dosiahnuť to má prostredníctvom návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý pripravil Úrad na ochranu osobných údajov pod vedením Sone Pőtheovej. Právnu normu v úvode tretieho rokovacieho dňa 21. schôdze NR SR predstavila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd)
Ilustračné foto

Cieľom je okrem iného zjednotenie úpravy pre činnosti spadajúce aj nespadajúce pod právo EÚ, čo má byť benefitom ako pre prevádzkovateľov, tak aj dotknuté osoby a bežných ľudí, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania. Upravujú sa i niektoré oblasti spracúvania osobných údajov pre potreby národnej legislatívy, napríklad ochrana spracúvania rodného čísla alebo zamestnaneckých osobných údajov.
Zásadnou zmenou – spresnením, prešli práva dotknutých osôb. Tie sú v terajšom zákone podľa úradu pomerne slabo “rozpísané”, a preto pri ich uplatňovaní vznikali problémy. “Teraz sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať,” odôvodnil predkladateľ. Ide o tzv. nastavenie “reklamačných poriadkov” alebo pravidiel, ktoré sú jasné a presné, čo je výhodou pre obe strany.
Novinkou sú tiež možnosti, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči úradu aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov, a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov, ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb. Slúžiť na to budú napríklad kódexy správania a možnosť, aby k nim prevádzkovatelia pristúpili a dodržiavali ich podmienky.
Zákon sa vzťahuje na všetky fyzické osoby na území SR. Bežní občania by mali podľa úradu pocítiť posilnenie svojich práv, zlepšenie prístupu a možnosti kontroly nad svojimi osobnými údajmi. Návrh predpokladá aj vznik nových práv, napríklad práva na prenosnosť osobných údajov od jedného prevádzkovateľa inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky. Pre bežného človeka, ako dotknutú osobu, by mal byť zákon v tomto ohľade benefitom, zdôrazňuje predkladateľ.
Prevádzkovatelia, ktorí ochranu osobných údajov doteraz nezanedbávali, by nemali mať problémy ani v zmysle novej legislatívy, konštatuje úrad. Samozrejme, je potrebné, aby si svoje spracovateľské operácie zosúladili s novými právnymi predpismi. Podľa úradu tu pritom je predpoklad vzniku možných nákladov, ktorý je však priamo úmerný tomu, ako sa ochrane osobných údajov u konkrétneho prevádzkovateľa venovala pozornosť doteraz.
Popoludní príde na rad pravidelná Hodina otázok. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) povie, aké závery a konkrétne kroky očakáva na summite ‘Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých’, ktorý bude 13. októbra v Bratislave. Opoziční poslanci zas chcú vedieť, či je podľa premiéra odmena vo výške 17,6 milióna eur pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána adekvátna.