Začiatkom augusta roku 2013 našli na brehu mŕtveho ramena Dunaja na strane Karlovej Vsi a v Čunove časti rozštvrteného ženského tela. Ako dnes uviedla televízia markíza vo večernom spravodajstve, policajti už poznajú jej totožnosť.