Nitra 22. decembra 2016 (HSP/Foto:OZ Slavica a Screenshot YouTube)

 

Napriek univerzalizmu, totálnej globalizácii a zúfalému tlaku globalistov, niektorí Slováci nezabúdajú na svoje korene, históriu, tradície a zvyky. Pamätajú si, že sú Slovania a zaoberajú mimoriadne užitočnou a vznešenou činnosťou – propagujú slovanstvo.     

Na snímke predseda Občianskeho združenia Slavica Miloš ZverinaNa snímke predseda Občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina

Občianske združenie Slavica vzniklo s cieľom venovať sa propagácii myšlienky slovanskej vzájomnosti, dejín Slovanov a ich kultúrneho dedičstva. Základným cieľom združenia Slavica, ktoré má sídlo v Nitre, je iniciovať a podporovať trvalé a pozitívne zmeny vo vyššie uvedených oblastiach. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravuje spolu s dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty a podujatia.

Prostredníctvom týchto aktivít sa snaží spopularizovať problematiku slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Podľa názoru členov OZ Slavica, dvadsiateprvé  storočie je príležitosťou a zároveň výzvou dať myšlienke slovanstva a slovanskej vzájomnosti nový rozmer a kvalitu.

„Najvýznamnejším projektom nášho združenia sú Dni Slovanov, ktorých cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov. Obsahom projektu je hlavne propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta, propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry. Tento projekt rozvíjame od roku 2009,“ pripomenul predseda Občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina.

Nosným podujatím tohto projektu je medzinárodný folklórny festival Slavica festival, na ktorom sa zúčastňujú folklórne súbory z bratských slovanských krajín. V doterajších ročníkoch sa na festivale vystriedali folklórne súbory z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Poľska, Česka, Slovenska, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Macedónska a Bulharska. Každoročne je to od 150 do 200 účinkujúcich.

„Ďalším sprievodným podujatím Dní Slovanov je medzinárodná konferencia FORUM SLAVICA. Doteraz sme zorganizovali 6 konferencií. Ostatná konferencia bola venovaná 200. výročiu narodenia významného slovenského spisovateľa, publicistu, politika, jazykovedca a hlavne hrdého Slovana Ludevíta Velislava Štúra,“ hovorí Miloš Zverina.

Občianske združenie Slavica sa v rámci svojich aktivít venuje aj vydavateľskej činnosti. Vo svojej edícii pod názvom BIBLIOTEKA SLAVICA vydalo tri Zborníky z vyššie spomínaných konferencií, pripravuje na vydanie 9 dielny Atlas slovenských kaštieľov a kúrií. Okrem toho vydalo kľúčové dielo Ludevíta Velislava Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti.

„Okrem už spomínaných aktivít a projektov organizujeme každoročne kultúrno-spoločenské podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti, ďalej podujatie Svet Slovanov, kde propagujeme remeselné výrobky našich majstrov. Pri organizácii a realizácii uvedených projektov spolupracujeme s jednotlivými obcami, mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a príležitostne so štátnymi inštitúciami. Ďalej je pre nás dôležitá spolupráca s dobrovoľníkmi a partnermi. Naše združenie sa samozrejme snaží aj o medzinárodné kontakty a spoluprácu s partnerskými organizáciami podobného zamerania, kde vidíme priestor na výmenu skúseností a informácií,“ hovorí Miloš Zverina.

Novým pripravovaným projektom Slavice je vytvorenie internetovej televízie Slavica.tv, kde budú predovšetkým uverejňované videozáznamy s konferencií, prednášok, z významných udalostí a ciest po slovanskom svete. Cieľom Slavice je aj produkcia tematicky zaujímavých dokumentov z dejín Slovanov.

Eugen Rusnák

Videá si môžete pozrieť tu: