Bratislava 20. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Obce nedostanú možnosť zdaňovať vonkajšiu reklamu. Národná rada SR totiž odmietla novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú predložili nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého.

Na snímke poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený)

Nemalo ísť o povinnú miestnu daň, jej zavedenie malo byť na uvážení konkrétnej samosprávy. Presnú výšku dane zákonom neurčovali. Podľa návrhu ročnú sadzbu dane za šírenie vonkajšej reklamy určí obec v eurách za každý aj začatý štvorcový meter plochy reklamného pútača.
Ďalšou zmenou zákona, ktorá neprešla, chceli umožniť samosprávam zavedenie vyššej dane z nehnuteľnosti pri takých stavbách a pozemkoch, ktoré sú dlhodobo neudržiavané či nevyužívané. Návrh počítal aj s možnosťou zníženia či úplného oslobodenia dane z nehnuteľností pri týchto stavbách a pozemkoch, ak sa ich vlastník rozhodne prenechať na verejnoprospešný účel.
Nezaradení neuspeli ani s novelou zákona o obecnom zriadení, ktorou chceli dať samosprávam do rúk silnejšie kompetencie voči developerom. Navrhovali, aby obec vydávala dopravné posúdenie, ktoré si dnes zaobstarávajú samotní developeri.
Parlament odmietol aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa nezaradení snažili predĺžiť poberanie materského na jeden rok. Zostáva tak v platnosti súčasné nastavenie, kedy je možné poberať materské z nemocenského poistenia v období 34 týždňov.
 
Príspevok Obce nedostanú možnosť zdaňovať vonkajšiu reklamu zobrazený najskôr Hlavné správy.