Bratislava 15. decembra 2018 (HSP/Foto: RCVK)
 
V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave sa uskutočnil metodicko-pedagogický seminár pod názvom Inovačný prístup pri organizovaní vzdelávacej činnosti v oblasti štúdia slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike vyučovania v Slovenskej republike a Ruskej federácii

Na snímke J. Bača

Toto podujatie zorganizovala Medzinárodná ruská škola (súkromná základná škola s vyučovaním v ruskom a slovenskom jazyku) v Bratislave spolu s RCVK.
Na seminári vystúpil zakladateľ, a zároveň riaditeľ školy J. Bača, ktorý spolu s pedagógmi školy porozprával o inovačných metodikách, ktoré v škole používajú pri dvojjazyčnom vyučovaní, a tiež o skúsenostiach zo spolupráce s ruskými a zahraničnými bilingválnymi školami.

Na snímke účastníci

Počas seminára sa hovorilo a možnostiach ďalšej spolupráce s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave v oblasti rozvoja vzťahov Medzinárodnej ruskej školy s ruskými vzdelávacími inštitúciami. RCVK darovalo škole knihy a časopisy v ruskom jazyku.
 
Príspevok O inovačnom prístupe pri organizovaní vzdelávacej činnosti v oblasti štúdia slovanských jazykov a kultúr na Slovensku a v Rusku zobrazený najskôr Hlavné správy.