Košice 9. októbra 2017 (HSP/Zachej.sk/Zachej.sk)

Ježiš raz povedal, že strom poznať po ovocí. A čím dlhšie žijeme v tomto svete, tým silnejšie si uvedomujeme pravdivosť tohto výroku. Dobrý strom nikdy nezarodí zlé ovocie. A naopak, hoci by sme akokoľvek prosili, zlý strom neprinesie chutné a zdravé ovocie.
Životopis Anny Kataríny Emmerichovej

Strom  svedectva života svätých však akoby nestarol. Nezosychal. Prináša množstvo ovocia, a to aj napriek tomu, že títo inšpiratívni ľudia odišli do večnosti pred stovkami rokov.
Život Anny Kataríny Emmerichovej je na chutné ovocie skutočne bohatý. Ako naznačuje kniha Anna Katarína Emmerichová – životopis, ktorá sa do slovenských kníhkupectiev dostáva už v týchto dňoch vďaka vydavateľstvu Zachej.sk, jej život sa už od útleho detstva vyznačuje hlbokým zjednotením  s Ježišom. Jej najobľúbenejšie chvíle boli chvíle strávené pred eucharistickým Kristom. Vonkajším znakom tohto zjednotenia, boli stigmy, ktoré na svojom tele nosila. Týmito nadprirodzenými ranami sa zaradila medzi takých svätých, akými boli sv. František z Assisi, Katarína Sienská, Páter Pio, Terézia Neumanová či sv. Gemma Galgani.
S Kristom trpieť, s Kristom umierať, s Kristom žiť – to, čo je zvyčajne v živote kresťana neviditeľné, bolo na živote Anny Kataríny Emmerichovej zjavné. Jej život nám ukazuje hĺbku a skrytý rozmer kresťanského života. Stáva sa dôkazom, že tak ako máme účasť na Kristovom utrpení, máme s ním spoločenstvo aj vo vzkriesení a večnom živote.
A to je realita, ktorá dáva, aj skrze život Anny Kataríny Emmerichovej nášmu utrpeniu a bolesti zmysel. Nie je nič, čo by nás dokázalo oddeliť od Kristovej lásky – ani bolesti, kríž, či utrpenie.
Ako dokazuje Emmerichová, práve ťažké časy sú spojivom, v ktorom môžeme Božiu prítomnosť cítiť najintenzívnejšie.
Doktor Thomas Wegener, autor knihy Anna Katarína Emmerichová – životopis zhrňuje život tejto vzácnej svätice jej vlastnými slovami: „Vždy som považovala službu blížnym za najvyššiu cnosť. Už za mladi som Boha prosila o silu, aby som mohla slúžiť svojim blížnym a byť im užitočnou. A teraz už viem, že moju prosbu vtedy vypočul.“ A vskutku: veď čo je viac ako obetovať svoj vlastný život? Emmerichová toto poslanie naplnila do bodky. Pripútaná na lôžku bolesti, vnútorne spojená s Pánovým utrpením, bola ako stravujúca obeta pred tvárou Boha.
Generálny vikár Clemens August Droste nazval túto vzácnu ženu Božou priateľkou, pretože len priateľovi totiž Boh mohol zveriť také tajomstvá, aké zveril Anne Kataríne Emmerichovej. A ako dodáva Hans Urs von Balthasar, toto svoje priateľstvo dokonale využila v prospech solidarity ľudí.
Napriek tomu, že Anna Katarína Emmerichová odišla do večnosti už v roku 1824, stále je s nami spojená spoločenstvom veriacich. A na to poslúži aj tento životopis. Emmerichová a jej odkaz nanovo ožije a zaiste zanechá stopu v mnohých životoch.