Bratislava 30. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Vládny návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi podľa poslankyne NR SR za hnutie OĽaNO Sone Gaborčákovej nepomôže ľuďom, ktorí sa ocitnú v kríze. Ako uviedla v parlamentnej rozprave, novela zákona nedostatočne potiera pracujúcu chudobu

Na snímke Soňa Gaborčáková

Systém pomoci v hmotnej núdzi by mal byť podľa nej nastavený tak, aby rodina, v ktorej aspoň jedna osoba pracuje, nebola v hmotnej núdzi. Navrhuje, aby sa do príjmu pri posudzovaní hmotnej núdze nezapočítavalo 50 %, a nie ako v súčasnosti 25 % sumy materskej dávky.
Opozičná poslankyňa presadzuje, aby sa z príspevku na bývanie stala osobitná štátna sociálna dávka. Táto dávka by nebola určená len pre osoby v hmotnej núdzi, ale aj pre prípady, keď jeden rodič pracuje a druhý poberá materskú dávku alebo pre osamelých rodičov.
Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa majú od začiatku marca tohto roka zvýšiť o 5 %. Dávka pre jednotlivca má ísť nahor o 3,10 eura na 64,70 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 5,90 eura na 123,10 eura, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 8,60 eura mesačne na 179,80 eura. Sociálna dávka pre bezdetnú dvojicu má vzrásť o 5,40 eura mesačne na 112,50 eura, pre dvojicu s jedným až štyrmi deťmi o 8 eur mesačne na 168,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 10,80 eura mesačne na 226,90 eura.
Stúpnuť má aj suma ochranného príspevku, a to o 3,13 eura na 66,20 eura. Ide o príspevok k dávke v hmotnej núdzi napríklad pre starobného či invalidného penzistu alebo osamelého rodiča. O 3,13 eura na 66,20 eura mesačne má ísť nahor aktivačný príspevok. Ak je členom domácnosti tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku, dávka pre takúto osobu má vzrásť o 0,70 eura na 14,20 eura mesačne a pre osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav o 1,71 eura mesačne na 36,40 eura. Príspevok na nezaopatrené dieťa sa má zvýšiť o 0,90 eura na 18,10 eura mesačne. “Príjem sa zvýši aj u domácnosti v systéme pomoci v hmotnej núdzi, kde aspoň jeden člen domácnosti je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti minimálne na úrovni minimálnej mzdy, a to zvýšením aktivačného príspevku z uvedeného dôvodu o 69,33 eura mesačne,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Novelou zákona sa má aktivačný príspevok rozdeliť na dve úrovne. V dvojnásobnej sume na úrovni 132,40 eura sa má poskytovať osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy. Ministerstvo práce tiež presadzuje zvýšenie hranice, do ktorej sa nebude príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2-násobku sumy životného minima na trojnásobok. Okruh osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, sa má rozšíriť o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného starobného dôchodku.
 
Príspevok Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi nepomôže ľuďom v kríze, tvrdí Gaborčáková zobrazený najskôr Hlavné správy.