Bratislava 13. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Cieľom návrhu novely zákona o námornej plavbe, ktorý v stredu schválila vláda, je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v pracovnej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti finančného zabezpečenia

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd)

Novela prevezme smernicu Rady (EÚ) z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda medzi Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ESCA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF). Súvisí to s dodatkami k Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, schválenými Medzinárodnou konferenciou práce 11. júna 2014 s platnosťou do 16. februára 2020.
Novelu predložil na rokovanie vlády minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, po schválení v Národnej rade nadobudne účinnosť 16. februára 2020. “Účelom smernice je zabezpečenie rýchleho a účinného systému finančného zabezpečenia na pomoc námorníkom, ak sú zanechaní bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti, a finančného zabezpečenia vlastníkov lodí, na zaistenie náhrady škody v prípade úmrtia alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti námorníkov v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania alebo nebezpečenstva z povolania,” uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.
Novela tiež upravuje doručovanie určitých dokumentov vydávaných ministerstvom dopravy v listinnej podobe podľa zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).
Podľa Dohovoru o práci v námornej doprave, ak je v námornom registri štátu zapísaná námorná loď a jej vlastník nesplní povinnosť repatriácie člena lodnej posádky, je povinný zabezpečiť repatriáciu vlajkový štát; vlastník námornej lode je povinný uhradiť náklady, ktoré vlajkový štát vynaložil na repatriáciu člena lodnej posádky. “V súvislosti s uvedenou požiadavkou, ak je v námornom registri Slovenskej republiky zapísaná námorná loď a vlastník námornej lode zapísanej v námornom registri SR si nesplní povinnosť repatriácie, ministerstvo je povinné zabezpečiť repatriáciu člena lodnej posádky,” priblížilo ministerstvo dopravy.
 
Príspevok Novela zákona o námornej plavbe prevezme európsku smernicu zobrazený najskôr Hlavné správy.