Bratislava 1. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
Možným dôsledkom novely zákona o cenách, ktorá zavádza inštitút tzv. primeranej obchodnej prirážky, je zdražovanie potravín. Tvrdí to Klub 500, ktorý takúto reguláciu považuje za neprijateľnú. Právna norma z dielne poslancov za Most-Híd je v parlamente v druhom čítaní a plénum by o nej malo rokovať ešte počas súčasnej 43. schôdze

Na snímke výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor

Primeranú obchodnú prirážku má predstavovať obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky, ktorá je uplatňovaná na rovnaký, porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ktorý predávajúci ponúka v rovnakom čase. Pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene.
Novela môže podľa Klubu 500 spôsobiť zvýšenie cenovej hladiny. “Toto ustanovenie môže spôsobiť ďalší rast cien, ale tiež zúžiť ponuku produktov. Toto zasiahne predovšetkým nízkopríjmové skupiny, ktoré sú na rast cien najcitlivejšie. V neposlednom rade môže zavedenie ‘primeranej obchodnej prirážky’ poškodiť i domácich producentov, a to na oboch stranách cenového spektra,” myslí si výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, podľa ktorého ide o nesystémové opatrenie.
Regulácia cien v maloobchode by sa podľa Klubu 500 mala riešiť podporou a rozvojom konkurenčného prostredia. “Takéto generálne stanovenie maximálnej hranice pre obchodnú prirážku je neodôvodnené a neprípustné. Prijatá právna úprava zlyháva v naplnení požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti. Štát má v rukách už dnes dostatok nástrojov na reguláciu maloobchodu,” skonštatoval Gregor. Klub 500 považuje tieto zmeny za neprijateľné. Systémovejším riešením by podľa združenia bolo, ak by sa primeraná obchodná prirážka vzťahovala len na základné potraviny.
 
Príspevok Novela zákona o cenách zavedie podľa Klubu 500 reguláciu, ktorá je neprijateľná zobrazený najskôr Hlavné správy.