Bratislava  17. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
S cieľom posilniť pozíciu ministerstva životného prostredia (MŽP) pri povoľovaní či zamietnutí geologického prieskumu ložiska určitého nerastu schválila dnes vláda novelu geologického zákona. Národná rada SR tento návrh poslancov za stranu Most-Híd Petra Antala, Petra Kresáka a Tibora Bastrnáka už posunula do druhého čítania

Na snímke poslanec strany Most-Híd Peter Antal

Novela rozširuje možnosti zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia. Envirorezort bude môcť návrh zamietnuť, ak skúmané ložisko nebude možné v budúcnosti využívať alebo ak by bol návrh v rozpore s verejným záujmom. MŽP si po novom bude môcť vyžiadať všetky podklady týkajúce sa možného budúceho využitia ložiska.
Navrhované zmeny sú podľa predkladateľov dôležité, keďže podľa ústavy sú jaskyne, nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky vo vlastníctve štátu. Novela tiež stanovuje, že MŽP rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác iba vtedy, ak sa preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti.
Doterajšia úprava takúto povinnosť ministerstvu výslovne neukladá. V prípade obmedzenia vlastníckych práv bude musieť ministerstvo svoje rozhodnutie riadne zdôvodniť existenciou verejného záujmu. Navrhovaná úprava podľa predkladateľov zlepší kvalitu rozhodovacej činnosti ministerstva ako aj postavenia vlastníka nehnuteľnosti.
Príspevok Novela Mosta-Híd posilní pozíciu envirorezortu pri geologických prieskumoch zobrazený najskôr Hlavné správy.