Košice 24. novembra 2016 (HSP/Foto:Marián Gladiš)

Študentské divadlo pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – KA:SCHAU (KollektiveAktion:SCHAUspiel) – pripravuje premiéru divadelnej hry rakúskeho spisovateľa Arthura Schnitzlera Liebelei

Nové divadelné predstavenie študentského divadla pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: Hra na láskuNové divadelné predstavenie študentského divadla pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: Hra na lásku

Autor vo svojej intímnej dráme popisuje manželský trojuholník, či skôr štvoruholník vzťahov. Odkrýva pritom vnútorné motivácie postáv, ich hlbokú až podvedomú túžbu po láske, ktorá stroskotáva v realite spoločenských vzťahov. Režisér predstavenia Pavol Hučka dodáva, že hra je aj o rozporuplných stránkach osobnosti v čase zamilovanosti, na čo v inscenácii poukazujú viaceré gestá a kostýmy. „Liebelei, ako naznačuje názov, je príbehom o láske. Mladý muž Fritz v ňom prežíva vášnivý pomer s vydatou ženou, s ktorou ho – okrem nekonvenčnosti ich vzťahu – spája kombinácia zatiaľ nepoznaného: pudovosti a úprimného citu.“

Študentské divadlo KA:SCHAU si text A. Schnitzlera vybralo len ako predlohu. Inscenácii dáva vlastný interpretačný kľúč.

„Vonkajší konflikt pôvodnej hry sa stáva intenzívnym vnútorným konfliktom hlavného hrdinu,“ zdôrazňuje Pavol Hučka. „Fritz spoznáva, že jeho vnútorné ja tvoria rozličné postavy, mužské aj ženské, ktoré svojimi postojmi jeho život značne fragmentujú. Fritz prežíva intenzívny vzťah k žene, od ktorej ho vzďaľuje konvencia. Zároveň však bojuje s rozličnými podobami samého seba, od ktorých ho vzďaľuje nepochopenie jeho vlastnej osobnosti. Fritz sa tak stáva antagonistom vlastného bytia. Láska k inej osobe získava protipól v láske k sebe samému, ktorá nakoniec preváži… Inscenácia teda nie je len o boji proti sociálnym konvenciám, ale aj o chaotickosti, nestálosti a vágnosti vlastného vnútra,“ uvádza režisér predstavenia.

Nové divadelné predstavenie študentského divadla pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: Hra na láskuNové divadelné predstavenie študentského divadla pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: Hra na lásku

Diváci si budú môcť hru Liebelei pozrieť – už tradične – v Bábkovom divadle v Košiciach. Študentské divadlo KA:SCHAU odohrá tri predstavenia – premiéra je naplánovaná na pondelok 28. novembra 2016 a dve reprízy na 29. a 30. 11. 2016 (so začiatkom vždy o 19:00 hod.).

Vstupenky za symbolické 2 € sú k dispozícii v pokladnici Bábkového divadla na Vrátnej 58 a v Rakúskej knižnici v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach.

Viac o študentskom divadle KA:SCHAU na Facebooku a Instagrame.

Informácie redakcii poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD.,Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach