Bratislava 7. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)
 
Zaviesť novú kategóriu odborného zamestnanca, školského mediátora, navrhuje opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Na októbrovú schôdzu Národnej rady SR poslanci hnutia OĽaNO predkladajú návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Na snímke poslanci NR SR za OĽaNO

Ako píšu poslanci v dôvodovej správe k návrhu, hlavným účelom predloženého návrhu zákona je posilniť zdravé prostredie a medziľudské vzťahy v školách a školských zariadeniach.
“A to najmä z pohľadu správania sa jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu s ohľadom na slušnosť, vzájomnú úctu, rešpekt a toleranciu odlišností, aby sa tak predišlo napríklad pomerne často sa vyskytujúcej šikane nielen medzi žiakmi samotnými, ale často krát aj medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia,” uviedli predkladatelia.
Zavedením novej kategórie odborného zamestnanca, školského mediátora, sa podľa OĽaNO zvyšujú záruky, že k tomuto „ozdravnému“ procesu v školách a školských zariadeniach naozaj dôjde.
“Školský mediátor má absolvovanú odbornú prípravu mediátora v rozsahu 200 hodín a získal osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora podľa zákona o mediácii. Vďaka tomu je školský mediátor kvalifikovaným odborným zamestnancom na riešenie sporov vznikajúcich medzi účastníkmi vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach,” uviedli poslanci v dôvodovej správe s tým, že zároveň školský mediátor výrazne prispeje k zlepšeniu klímy v školách tým, že mediačnými zručnosťami dokáže eliminovať rôzne konflikty vzniknuté v školskom prostredí.
Podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona pre hnutie OĽaNO sú časté konflikty napríklad medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia (často ide až o šikanu), ale tiež rôzne druhy tzv. sociálno-patologických javov.
“Rovnako je podnetom správanie detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré vo vzájomných vzťahoch medzi sebou prejavujú často neúctu, dokonca sa neraz prikláňajú až ku prejavom nenávisti, agresivity či násilia. Takto narušené vzťahy v školách a školských zariadeniach nevyhnutne ovplyvňujú vzdelávanie a výchovu detí a žiakov negatívnym spôsobom. Na základe uvedeného sa preto predkladatelia rozhodli predložiť tento návrh zákona,” priblížili predkladatelia.
 
Príspevok Nová funkcia: OĽaNO navrhuje zaviesť novú kategóriu odborného zamestnanca, školského mediátora zobrazený najskôr Hlavné správy.