Washington 9. októbra 2017 (HSP/kath.net/CNA/jg/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)

Návrh vatikánskeho poradcu, pátra Jamesa Martina SJ, homosexualitu neoznačovať ako ´nezriadenú´, ale ako „inak zriadenú“ neznamená nič menej ako novú orientáciu katolíckej viery, keď sa to dôsledne domyslí do konca,“ zdôraznil to Dr. Albert Mohler, prezident  „Southern Baptist Theological Seminary“ (Južného baptistického teologického seminára) v podcaste z 19. septembra. 
Ilustračné foto

Formulácia ´vnútornou povahou nezriadený´ znamená, že homosexuálne akty sú dôsledkom hriešneho pádu. Ak je homosexualita iba ´iná orientácia´, tak je tiež súčasťou stvorenia a tým dobrá. To zasa znamená, že nielen ľudská sexualita, ale aj stvorenie je nanovo definované!“ uzavrel baptistický teológ.
Jezuita James Martin pre CNA obvinenie odmietol. Povedal, že mu ide iba o to, aby sa používal jazyk, ktorý by homosexuáli nepovažovali za zraňujúci. Jazyk používaný Cirkvou vnímajú ľudia bez teologického a filozofického vzdelania ako ponižujúci, ako tvrdí Martin.
Jezuitu Jamesa veľa kritizujú kvôli jeho novej knihe „Building a Bridge“ (Postaviť most), v ktorej sa zaoberá prístupom Katolíckej cirkvi k homosexuálom. Obvinenia sa vzťahujú najmä na to, že ani len nespomenie odporúčania Katolíckej cirkvi, že homosexuáli majú žiť zdržanlivo a čisto, a vôbec sa nezaoberá katolíkmi s homosexuálnymi sklonmi, ktorí sa orientujú náukou Cirkvi.
Páter Martin je od apríla poradcom vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre komunikácie.
Katechizmus Katolíckej cirkvi označuje homosexuálne úkony vzhľadom na tradíciu Cirkvi ako „nezriadené“:
2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť,104 vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“.105 Sú proti prirodzenému zákonu.2333 Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.
2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.
2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode,2347 niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.