Bratislava 25. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR – Michal Svítok)

Reforma verejnej správy, eurofondy na informatizáciu, vysoké školy, ale aj právne služby štátu sa v budúcom roku stanú predmetom záujmu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Snahy vytvoriť osobitný kontrolný výbor parlamentu, ktorý by riešil jeho zistenia vo vzťahu k štátnym inštitúciám, sú zatiaľ neúspešné

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol MitríkNa snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík

Ako informoval predseda NKÚ Karol Mitrík, úrad sa postupne odvracia od finančných kontrol či kontrol súladu a oveľa viac sa chce zamerať na prierezové výkonnostné kontroly. Tie majú skúmať efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov vo verejných politikách.

„Upúšťame od tých drobných kontrol a ideme oveľa viac cieľavedomou činnosťou. Chceme byť prínosom pre túto krajinu v tom smere, že chceme dávať odporúčania k verejným politikám, poukázať na ich silné a slabé stránky, a nielen kontrolovať cestovné účty. Toto určite nie je úloha národnej autority pre audit, akou je NKÚ,“ zdôraznil Mitrík.

Zatiaľ čo v roku 2015 tvorili výkonnostné kontroly len 2 % všetkých auditov, tento rok ich bolo už približne 20 % a zámerom je dosiahnuť na budúci rok podiel 43 %.

Plánovanie kontrolných akcií označil šéf NKÚ za dlhodobý proces trvajúci od januára predchádzajúceho roka. Spolu s nimi úrad schvaľuje aj plán tematického vzdelávania kontrolórov. Na kontrolách spolupracuje s Inštitútom finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií.

V roku 2017 sa kontrolný úrad pozrie napríklad na program ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) patriaci pod ministerstvo vnútra s cieľom optimalizácie nákladov na fungovanie verejnej správy.

Kontrolóri sa budú venovať aj Operačnému programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). V rámci neho chcú kontrolovať procesy od verejného obstarávania až po ukončenie eurofondových projektov.

NKÚ zároveň vykoná prierezovú kontrolu právnych služieb, vyhodnocovania rôznych štúdií a posudkov. „Nám sa zdá, že neprimerane veľa prostriedkov na túto oblasť míňa štát. V mnohých prípadoch sa ukazuje, že tieto posudky, štúdie zapadajú niekde v šuplíku, nie sú exaktne využívané a stojí to veľa peňazí,“ zdôvodnil Mitrík.

Jednou z nosných tém úradu v budúcom roku bude aj problematika vysokých škôl. Snahou bude preveriť, ako vzdelávacie inštitúcie hospodária s verejnými zdrojmi a realizujú strategické projekty. Do plánu kontrol sa dostala tiež miestna samospráva a jej pokrok v odkanalizovaní, zabezpečovaní dostatku pitnej vody či uplatňovaní zákona o odpadoch.

Mitrík opätovne upozornil, že výsledkami kontrol NKÚ by sa mal niekto zaoberať. Chcel by ich pravidelne prezentovať na vláde aj v parlamente. Už od minulého roka sa usiluje o vytvorenie osobitného kontrolného výboru, ktorý by zistenia úradu riešil.