Nitra 23. marca 2019 (HSP/Foto:Eugen Rusnák)
 
Slávnostné fanfáry Halali Tria z Nitry otvorili včera popoludní XXXIII. ročník výstavy „Trofeje poľovnej zveri“ v priestoroch Ponitrianskeho múzea v meste pod Zoborom. Výstava trofejí predstavuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre

Na snímke slávnostné otvorenie výstavy

Výstavu otvoril a o činnosti nitrianskych poľovníkov porozprával riaditeľ Ponitrianskeho múzea Mgr. Anton Števko. O úspechoch svojich kolegov v uplynulom roku, o vzácnych trofejach a o situácii v jednotlivých poľovníckych revíroch porozprávali vedúci predstavitelia Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Následne najúspešnejší poľovníci dostali ocenenia a všetci prítomní sa oboznámili s výstavou, na ktorej bolo predstavených niekoľko stoviek poľovníckych trofejí.
Návštevníci výstavy môžu vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2018/2019. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Poľovníctvo nie je len lov zveri, ale aj jej ochrana, chov a zušľachťovanie. Lov ľudia praktizovali od praveku a až do stredoveku nebol výsadou len vyvolených, ale všeobecne rozšírenou praktikou. Potom sa lov zúžil na vlastníkov lesov a pôdy a ich súhlas.
V 50-tych rokoch 20. storočia nastalo zľudovenie poľovníctva a nárastu poľovníkov z radov bežných občanov. V súčasnosti patrí riadenie poľovníctva Nitrianskeho okresu do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre.
Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Výstava potrvá do 21. apríla.
Eugen Rusnák
 


 
 
Príspevok Nitrianski poľovníci po úspešnej sezóne prezentovali svoje trofeje v Ponitrianskom múzeu zobrazený najskôr Hlavné správy.