Klasov 9. decembra 2016 (HSP/Foto: NVS)

Nitrianski Noční vlci, ktorí odnedávna pôsobia v meste pod Zoborom, na Mikuláša sa rozdelili: časť z nich išla na návštevu kolegov do Poľska a ďalšie „vlci“ sa zúčastnili na charitatívnej akcii v Zariadení sociálnych služieb Kreatív v obci Klasov.  

Podzoborskí Noční vlci si iba prednedávnom vytvorili svoju „svorku“ v Nitre. Aktivity tejto  občianskej organizácie pripomínajú činnosť „staršieho brata“ – moskovskej organizácie bajkerov Noční vlci, s ktorou nitrianski kolegovia majú veľmi dobré kamarátske vzťahy.  Zorganizovali nielen svoj motorkársky klub, ale sa zúčastňujú na charitatívnych akciách, pomáhajú ľuďom v núdzi – presne ako ich ruskí kolegovia.

Nitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detíNitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detí

Najnovšie sa zúčastnili na charitatívnej mikulášskej akcii v Zariadení sociálnych služieb Kreatív v obci Klasov, ktorá je vzdialená od Nitry 15 kilometrov a nachádza sa takmer na polceste medzi Nitrou a mestom Vráble. Túto charitatívnu akciu „vlci“ pripravili spoločne s vedením ZSS Kreatív Klasov. Bola určená hlavne pre detí, ktoré sa nachádzajú v tomto sociálnom zariadení. Na mikulášsku akciu, pochopiteľne, pozvali aj rodičov týchto detí.

B úvode všetkých prítomných srdečne privítala riaditeľka ZSS Kreatív Mária Košová. Poďakovala sa motorkárom z klubu Noční vlci Slovakia, ktorí už dávnejšie spolupracujú  s týmto zariadením a pravidelne ho podporujú.

Po tradičnom mikulášskom programe členovia motorkárskeho klubu Noční vlci Slovakia pod vedením „Morgena“ – Dušana Kónyiu odovzdali mikulášske balíčky deťom. „Morgen“, dojatý krásnou atmosférou a úsmevmi detí, svojim kolegom „vlkom“ povedal, že nie je nič krajšie, ako pravá detská nefalšovaná radosť.

Nitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detíNitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detí

Táto pekná akcia pokračovala až do večerných hodín. Deti si schuti zatancovali na diskotéke, zúčastnili sa na rôznych hrách a zábavných súťažiach, ktoré navodili nádhernú predvianočnú atmosféru.

Nitrianski Noční vlci už dávnejšie spolupracujú s Kreatívom – Zariadením sociálnych služieb v Klasove. Toto zariadenie sa nachádza v samotnom strede obce Klasov, v krásnom prostredí pamiatkovo chráneného parku. V zariadení sa nachádza 141 klientov, ktorí sú umiestnení podľa druhu postihnutia v 6 oddeleniach.

Zamestnanci tohto zariadenia sa svojou každodennou prácou snažia dosiahnuť čo najvyššiu úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti pre klientov. Vytvárajú im rodinnú komunitu s prihliadnutím na ľudské potreby, hodnoty a šťastný život. Zariadenie je umiestnené v neogotickom kaštieli, ktorý dal postaviť v roku 1866 barón Pavol Weisz. Dlhé roky slúžil ako rodinné sídlo Weiszovcov, bol honosne zariadený so vzácnymi zbierkami majiteľa.

Nitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detíNitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detí

Po roku 1945 bola budova kaštieľa  skonfiškovaná a vzácne zbierky zničené. Neskôr v opravenom kaštieli od roku 1958 bol umiestnený domov dôchodcov. Od roku 1967 je budova kaštieľa rozšírená o novú prístavbu a slúži ako domov sociálnych služieb pre deti s  mentálnym postihnutím. Začiatkom januára 1991 sa ÚSS Klasov stal samostatným právnym subjektom, zriaďovateľom bol Okresný úrad Nitra. Začiatkom júla 1998 sa zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Klasov stal Krajský úrad v Nitre. Prvého januára 2004  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s celoročným pobytom prešiel pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prvého júna 2009 došlo ku zmene názvu zariadenia na súčasné – „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov.

Nitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detíNitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detí

Sociálna služba v „KREATÍV“ ZSS Klasov vychádza z práva fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti. Zariadenie v sebe zlučuje domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania a špecializované zariadenie.

Nitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detíNitrianski Noční vlci sa zúčastnili na Mikulášskom posedení v Zariadení sociálnych služieb v Klasove a priniesli darčeky pre detí

Službu v ZSS Kreatív zabezpečujú sociálni pracovníci, zdravotný personál, pedagogicko-odborní zamestnanci, ergoterapeuti, inštruktori sociálnej rehabilitácie, rehabilitačný pracovník, pracovný terapeut a zamestnanci administratívy, stravovacej prevádzky a údržby. S týmto zariadením aktívne spolupracujú nitrianski Noční vlci a pravidelne mu pomáhajú. Slovenskí motorkári Noční vlci ako aj ich ruskí kolegovia veľkú pozornosť venujú nielen motorkám, rýchlosti a preháňajú sa po cestách, ale aj humanitárnej a charitatívnej činnosti.

Eugen Rusnák