Nitra 29. júla 2018 (HSP/Foto: J-MsÚ Nitra)
 
Nitrianska letná univerzita 2018  bola  tento rok otvorená 2. júla slávnostnou imatrikuláciou na UKF v Nitre a ukončená  udelením certifikátov s titulom Academicus Nitriensis Jr., ktoré  prebralo 68 žiakov a žiačok v Aule SPU Nitra 13. júla.  Žiaci aj žiačky pred udelením titulov prisľúbili, že  budú využívať nové poznatky získané počas štúdia a tiež šíriť dobré meno oboch nitrianskych univerzít.

Nitrianska letná univerzita.

Na slávnostnom udelení titulov sa tiež zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč,  prorektor SPU v Nitre Milan Šimko, ktorý slávnostný ceremoniál udeľovania titulov viedol, prorektorka UKF v Nitre Jana Duchovičová, prorektor SPU Tomáš Tóth a pedagógovia pracovísk, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jednotlivých vzdelávacích aktivít.
Deti vo veku od 8 do 11 rokov hravou  a zaujímavou formou aj tento rok spoznali akademické prostredie oboch vzdelávacích ustanovizní – a tiež –  pestrú ponuku ich študijných odborov. Žiaci boli rozdelení do tematických skupín podľa toho, aké  oblasti ich najviac zaujímajú. Všetci žiaci potvrdili, že Nitrianska letná univerzita bola príjemným spestrením ich prázdnin a tešia na ďalšie pokračovanie v roku 2019.    
 
Príspevok Nitrianska letná univerzita má ďalších absolventov zobrazený najskôr Hlavné správy.