Nitra 18. novembra 2019 (HSP/Foto: Roman Oravec)

Mesto berie prvenstvo za sériu opatrení a projektov, ktoré zrealizovalo za posledné mesiace. Mesto v rámci súťaže predstavilo viacero pripravovaných, alebo realizovaných projektov, jedným z nich je Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra. Dôležitosť dokumentu je hlavne v smerovaní mesta vo verejnom priestore, plánovaní vhodnej výsadby zelene, či oblasti zadržiavania zrážkových vôd a ich lepšieho využitia

Radnica vyhrala v kategórii adaptácie a zmierňovania dopadov zmeny klímy

„Je to úspech a ocenenie viacerých aktivít odborných pracovníkov. Treba v nich  pokračovať, správne ich nasmerovať a aplikovať, nakoľko sú pre obyvateľov mesta prínosné,“ povedal, okrem iného, viceprimátor Miloslav Špoták po prevzatí diplomu od pracovníčok Slovenskej agentúry životného prostredia.

„Cenu sme dostali aj za projekt inštalácie desiatich monitorovacích staníc, ktorý je  v predfinálnej realizačnej fáze. Stanice pomôžu  zmerať kvalitu ovzdušia, ale aj zrážky, hlučnosť, prašnosť, či teplotu. Dáta z nich pomôžu rôznym subjektom adresnejšie zlepšiť situáciu v meste v  oblasti životného prostredia,“ doplnil Štefan Lančarič z mestského úradu.    

V ďalšom procese zlepšovania klímy v meste sa plánuje účinnejšie zapracovanie zelene, či už kvetov, bylín, kríkov – ale hlavne – vhodných stromov. K zmierneniu dopadov klímy je mimoriadne dôležitá spomínaná zeleň, nakoľko tá už neplní iba estetickú, sociálnu a rekreačnú funkciu, ale aktuálne musí mať  najmä „klimatické plusy,“ súvisiace s ochladzovaním, tienením a zachytávaním oxidu uhličitého.

Andrej Jančovič

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj