Bratislava 22. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR- Milan Kapusta)
 
Niektorí zástupcovia slovenských štátnych podnikov berú na ľahkú váhu zákon o nezlučiteľnosti funkcií. Ten im, okrem iného, zakazuje podnikať alebo byť aktívnou súčasťou súkromného podnikania

Na snímke tretí zľava Ján Ďurišin, generálny riaditeľ NDS

Vo verejných funkciách je podľa zistení Objektívne informovanej spoločnosti (OIS) v konflikte záujmov viacero takýchto funkcionárov. Na základe podnetu OIS začal proti nim parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie.
Výbor začal konanie proti Petrovi Vágnerovi, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Rudné bane, štátny podnik. Zároveň však je podľa OIS aj konateľ spoločnosti AKELA, s.r.o. (teraz Umývacie centrum BB s.r.o.) a člen predstavenstva spoločnosti Mäsovýroba SITNO. Obe funkcie sú nezlučiteľné s funkciou v štátnom podniku.
Výbor tiež začal konať proti Jánovi Ďurišinovi, ktorý zastáva post predsedu predstavenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zároveň však podľa OIS má živnosť pod obchodným menom Ing. Ján Ďurišin s.r.o. (predtým PAVIN, s.r.o.). Zároveň je konateľ viacerých spoločností. Obaja funkcionári majú výboru poslať stanovisko.
Zákon o konflikte záujmov je v platnosti už 14 rokov. Verejnému funkcionárovi zakazuje byť štatutárom alebo členom riadiaceho, kontrolného, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Napriek tomu sa stále nájdu vysokopostavení funkcionári, ktorí tento zákon neberú dostatočne vážne a preukázateľne stoja v konflikte záujmov.
Objektívne informovaná spoločnosť zisťovala, do akej miery si štátni funkcionári splnili svoje povinnosti po ich vymenovaní do vysokých štátnych funkcií a Národnej rade SR oznámili, či sú stále aktívnymi členmi súkromných firiem, resp. či ukončili svoju aktívnu podnikateľskú činnosť.
OIS získala informácie z verejne dostupných zdrojov, na ktorých základe preverila vyše štyridsať zástupcov štátnych podnikov a obchodných organizácií s majetkovou účasťou štátu. Zistenia boli zarážajúce. Viacerí verejní funkcionári sú aj napriek mesiacom vykonávania štátnej funkcie v konflikte záujmov. V oznámení NR SR nepriznali svoje aktívne podnikateľské aktivity.
 
Príspevok Niektorí zástupcovia štátnych podnikov berú na ľahkú váhu zákon o nezlučiteľnosti funkcií, výbor začal konať zobrazený najskôr Hlavné správy.