Nitra 17. septembra 2018 (HSP/Foto: archív)
 
Aj samotné súčasné počasie nasvedčuje tomu, že tohtoročná jeseň bude „horúca“: o dva mesiace sa budú konať komunálne voľby a predvolebná kampaň naberá na obrátkach. Viacerí kandidáti majú podporu politických strán a opakujú staré sľuby. Niektorí však idú vlastnou cestou a mienia zlepšiť život v meste alebo obci bez zasahovania z politického Olympu. Viacerí nezávislí kandidáti hovoria o zmene a novinkách.  

Na snímke Ľubomír Martinka

Jedným z nich je nitriansky občiansky kandidát Ľubomír Martinka. Má 54 rokov, je ženatý, je otec troch synov. Vyrastal pod Kalváriou, vyše 20 rokov žije na sídlisku Klokočina. Nie je nováčik v samospráve. Viac razy sa „zamiešal do diania“ v meste pod Zoborom. Napríklad, sa pred rokmi podieľal na rekonštrukcii parku na Sihoti a Klokočine, hovorí, že má dobrý pocit z toho, že sa tieto parky tešia širokej obľube verejnosti.
Tvrdí, že žijeme v dobe, kedy byrokracia a arogancia umocnená mocou politikov narúša normálny život väčšiny ľudí. Chce to zmeniť. Je presvedčený, že má viac receptov, ako zlepšiť život v meste a vyjsť v ústrety obyvateľom. Napríklad, bol jediným riaditeľom Agrokomplexu, ktorý otvoril areál výstaviska pre verejnosť.
Každý kandidát na funkciu v samospráve má svoje ciele, vie, prečo kandiduje. Zaujímalo nás, prečo sa Ľubomír Martinka rozhodol kandidovať na post primátora, čo ho k tomu viedlo?
„Chcem realizovať konkrétne zmeny, ktoré doposiaľ nikto neurobil, ani nenavrhol pre lepší život bežných ľudí. Kandidatúru vnímam s pokorou a úctou. Mrzí ma, že namiesto starostlivosti o naše zdravie, životné prostredie a vôbec o spokojnejší život, sú témami dňa nenávisť, intrigy a  politický boj bez pravidiel. V Nitre 40 až 50 tisíc občanov nechodí v komunálnych voľbách voliť. Mnohí ľudia sú oklamaní, znechutení, trápia ich existenčné problémy. Koho to ozaj ľudsky a úprimne zaujíma? Mňa áno.
 
Sám hovoríte, že väčšina ľudí pravidelne ignoruje voľby. Ľudia takmer neveria politikom. Ako ich chcete osloviť, presvedčiť, aby išli voliť?  
Mienim riešiť práve tie problémy, ktoré trápia ľudí. Budem reagovať na podnety občanov. Napríklad, v Nitre sa rozbehla petícia Stop hazardu. Podpísali ju ľudia, ktorí sa navzájom nepoznali, ale zjednotil ich pozitívny názor. Vyzývam pokračovať v tejto iniciatíve. Máme v spoločnosti aj iné druhy hazardu – spoločenský, duchovný, ekonomický, napokon vážny hazard so zdravím a životným prostredím. To sa zmeniť dá. Preto kandidujem. Ďakujem všetkým, ktorí mi svojim podpisom na petícii umožnili kandidovať. Veľmi si to vážim.
 
Ľudia prestávajú veriť sľubom politikov, vidia, že neriešia ich problémy, prichádza apatia, nedôvera, ľahostajnosť. Mnohí nechodia voliť. Ako  chcete získavať voličov?
Hlavne osobným kontaktom. Budem rád, ak občania prejavia záujem diskutovať o živote v meste. Som vždy k dispozícii: 0911 900 730, lubomir@martinka2018.sk. Nositeľom mojej nádeje sú ľudia, ktorí už dávno pochopili, že priazeň politika voči bežným ľuďom končí po voľbách. Nabádam na občiansku spoločnosť. Bohužiaľ, zatiaľ je nás málo. Chce to nebáť sa.
 
S akým program idete do volieb? Mienite opakovať staré sľuby nitrianskych politikov alebo ponúknuť niečo nové a skutočne urobiť niečo pre toto mesto a jeho obyvateľov?
Za všetko hovorí aj samotný volebný program s názvom „Zmeniť Nitru k lepšiemu je možné“. Chceme zmeny, chceme urobiť niečo nové. Volebný program má tri prioritné oblasti: 1. Systémové zmeny v Nitre pre ľudí, 2. Filozofia modernej štvrti mesta a sídliska, 3.Nový štýl práce a vedenia mesta.
 
To sú dosť všeobecné veci. Keď kandidujete, máte asi aj konkrétnejšie ciele, takpovediac, rozmenené na drobné – aby obyvatelia mesta presne vedeli, o čo vám ide.
Nosné témy podľa vyše menovaných jednotlivých oblastí sú: Vráťme život Agrokomplexu, Dáme silu mestu a výhody občanom, Bývanie s finančnou podporou mesta, Parkovacia karta občana za 12 € na rok, Budovanie podzemných automatických systémov parkovania v centre mesta, Cyklotrasy a  Cykloklubová karta výhod, Výstavba zelených garáží – nová parkovacia stratégia pre priestrannejšie sídliská, Zelené panely, efektívne čistenie ovzdušia, Strediská operatívnej služby, Patrola verejného poriadku, Doplnkové služby pri nakladaní s odpadom, Určenie pravidiel a termínov  na vybavenie žiadostí občana,  Mobilná kancelária služieb Mestského úradu – úradník k Vám domov, Útvar hlavného architekta ako samostatná rozpočtová organizácia, Mestské zákazky a súťaže vyhodnotia občianske komisie – eliminácia korupcie, Poradňa zdravia – nové oddelenie úradu, Centrum seniorských komunitných činností, Podpora odborných  stáži pre študentov a absolventov v partnerských mestách. Bonusom programu je Databáza dlhodobo neriešených požiadaviek a návrhov občanov do plánu práce primátora, poslancov, Mestského úradu a spoločností mesta. Som pripravený na diskusiu.
 
Je tu veľmi veľa tém. Čo mienite urobiť v prvom rade? Ktoré z týchto tém  považujete za prioritné a ako do seba zapadajú jednotlivé návrhy?
Žijeme v meste, ktoré sa nám vzďaľuje od predstáv 21. storočia. V mojej vízii začínam od sídliska. Naše sídliská sú ako keby od macochy. Čistota, zeleň, mobiliár, ihriská, chodníky, komunikácie, parkovanie, chaos a nesystémovosť. Veľmi vážnym problémom, ktorý podceňujeme a len o ňom hovoríme, je bezpečnosť občana a majetku. Mám návrh na uvoľnenie prepchatých úsekov parkovania najmä na sídliskách.  Prešiel som takmer všetky najväčšie kritické miesta lokalít. Tvrdím a verejne prehlasujem, že mám riešenie, ktoré pomôže lepšiemu parkovaniu na sídliskách, najmä  na Klokočine, Dieloch ale aj na  Chrenovej a  Čermáni.. Dennú starostlivosť o čistotu, údržbu zelene, ihrísk, mobiliáru mienim riešiť cez založenie Strediska operatívnej služby priamo v lokalite svojho rajónu, štvrti. Jednou z najdôležitejších otázok je zlepšenie bezpečnosti. Spolupôsobenie Mestskej polície a  Policajného zboru pri ochrane obyvateľov a majetku je aktuálna téma dňa za aktívnej spolupráce občanov. Potom sú na rade systémové zmeny spravovania a vedenia mesta s návrhmi, ktoré už dávno v modernom meste pre ľudí mali byť.
 
Parkovanie na prepchatých sídliskách, najmä na Klokočine, ale aj Dieloch magistrát a súčasné vedenie efektívne nevyriešilo. Rozširujú sa na úkor zelene a neustále už roky sa hľadajú investori na parkovacie domy. Poznáte inú cestu?
Áno. V krátkej dobe pozvem občanov z Klokočiny i Dielov, domových dôverníkov, správcov na Míting o efektívnejšom parkovaní, kde im predstavím kompletne, ako a čo nové ponúkam. A vôbec nie za dych vyrážajúce financie. Ak ľudia po zverejnení tejto koncepcie povedia, že klamem, že nie je to nič nové pod slnkom, veľká utópia, tak dávam slovo, že odstúpim z kandidátky na primátora. Chcem, aby si moju filozofiu pre nich osvojili. Ak nie, nie je dôvod pokračovať v kandidovaní.
 
Veľa razy mnohí sľubujú, že keď ich občania zvolia, tak potom sa všetko zlepší. Tvrdíte, že váš prístup je odlišný a netradičný a že to v Nitre ešte nebolo. Slová sú slova a činy sú činy. Ste presvedčený, že tie sľuby dokážete aj splniť? Veríte si?
Verím. Ak ľudia prídu na míting, dozvedia sa všetko podrobne. Teším sa na všetkých. Nie je to o klasickom verbovanom mítingu. Je to o probléme, ktorý trápi ľudí. Podľa mojich prieskumov, trápi až 97%. Ako modelový príklad, ako to sa dá zlepšiť, uvediem Klokočinu. Vyše 20 rokov som Klokočinár, tak chcem spoluobčanom ukázať iný „smer“ a „nezávislosť“.
 
Ako do toho zapadá oblasť systémových zmien pre ľudí, ktorú spomínate vo svojom programe?
Sú to spojené nádoby. Treba  ustrážiť a zlepšiť ekonomiku, uvoľniť nervozitu, ukázať, že keď sa vie, chce, tak dá sa zmeniť mnohé k lepšiemu. Veď každý občan s trvalým pobytom v Nitre je nositeľom peňazí do mestskej kasy. Návrhy v tejto oblasti sú adresné, spĺňajú atribúty pomoci ľuďom a navyše prinášajú vyšší ekonomický efekt bez zaťaženia „peňaženiek“ občanov. Ba práve naopak. Citlivou témou bude Agrokomplex. Avšak mám do detailov premyslené, ako urobiť spoločensko-ekonomický boom z návrhu, ktorý predkladám. Detailne to vysvetlím každému..
 
Počas stretnutí s voličmi ste uviedli, že váš návrh Parkovacej karty za 12 eur je priam revolučný. Ozaj? A v čom konkrétne?
Stačí sa zamyslieť a spočítať si súvislosti. Príjem mesta z parkovného je okolo 640 tisíc za rok. A môj návrh vedie práve k tomu, aby uspokojil všetkých občanov mesta s trvalým pobytom v Nitre a  majúcich vo vlastníctve osobný automobil. Ihneď pri spokojnosti môžeme mať v pokladnici mesta takmer 40% tejto celkovej sumy. Neklesne ani celkový ročný prijem do pokladnice mesta z parkovného. Cesty a chodníky sa opravujú jednoducho povedané z peňazí občanov, ktorí tu žijú a majú trvalý pobyt. Akú pomoc máme od ostatných? Nijakú. Platia za parkovné tak isto, ako my, ale za údržbu nič. Chcem dať stopku ďalšiemu rozširovaniu platených parkovísk.
 
Máte profesný manažérsky titul MBA (Master of Business Administration) v odbore exekutíva. Okrem toho máte skúsenosti práce vo verejnej správe, riadenia Mestského úradu. Všetci politici a kandidáti hovoria o novom štýlu práce a riadení mesta po novom, ale už roky takmer všetko zostáva po starom. A čo vy – viete, ako na to?
Systémovo, odborne, kvalitne a k ľuďom a pre ľudí. Ak si zadáte zákazku u podnikateľa, firmy, chcete vedieť, kedy bude hotová a v akej kvalite. Samozrejme popri cene.  Úrad by mal fungovať ako firma, podľa presné určených pravidiel a času na vybavenie žiadosti občana. U jednotlivej agendy určiť termínové normy na vybavenie. Zadáte žiadosť a správou vám príde oznam, že bola prijatá a že do určených dní bude vybavená. To je cieľ služby občanom. Bez zásahu politiky, byrokratického funkcionárčenia a nátlaku „mocných“. A služba úrad k Vám domov? Vybavte agendu z domu – online. Dobre sa to počúva, ale… Často je to však odtrhnuté od reality pre občanov, ktorí nie sú zbehlí v práci s počítačom, mnohí ani nevlastnia doma počítač, sú imobilní, majú zdravotné problémy, resp. iné „životné“ indispozície a uponáhľaný život. Cielená a systémová pomoc pre takýchto občanov je v službe Úradník k Vám domov. To je skutočná pomoc a približovanie sa úradu k občanovi. Stačí ľudské a technické minimum.
 
Príspevok Nezávislý kandidát na primátora Nitry Ľubomír Martinka: „Úrad má fungovať, ako firma – podľa presné určených pravidiel a času na vybavenie žiadosti občana“ zobrazený najskôr Hlavné správy.