Slovensko sa podľa neho nachádza v štádiu, kedy má nedostatok pracovných síl.