Nezamestnanosť klesla aj v októbri, v ponuke viac ako 75-tisíc voľných pracovných miest

Bratislava 20. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR – Milan Kapusta)

V októbri 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,14 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (6,42 %) poklesla o 0,28 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,94 p. b. (v októbri 2016 9,08 %)
Ilustračné foto

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v októbri 2017 dosiahol 167 278 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (175 021 osôb), poklesol o 7 743 osôb (o 4,42 %). Medziročne poklesol o 79 316 osôb, čo je o 32,16 % menej (v októbri 2016 – 246 594 osôb).
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2017 7,35 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (7,59 %) poklesla o 0,24 p. b.. Medziročne poklesla o 3,15 p. b. (v októbri 2016 10,50 %).
Stav celkového počtu UoZ v októbri 2017 dosiahol 200 272 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2017 (206 887 osôb), poklesol o 6 615 osôb (o 3,20 %). Medziročne poklesol o 84 979 osôb, čo je o 29,79 % menej (v októbri 2016 stav 285 251 osôb).
V októbri 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,38 p. b.) bol dosiahnutý v Košickom kraji.
Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Košický kraj (10,10 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,14 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,95 % a Prešovský kraj s 9,96 %.
Na okresnej úrovni bol v októbri 2017 v 77 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v jednom okrese bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.
V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (19,83 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,16 %) dosiahol okres Trnava.
Ku koncu októbra 2017 úrady práce evidovali 75 355 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 413 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 17 016 miest (podiel 22,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 4 947 (podiel 6,6 %).
VPM z hľadiska ich štruktúry:
– operátori a montéri strojov a zariadení – 28 703 miest (v Trnavskom kraji 7 826 miest)
– kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 15 012 miest (v Bratislavskom kraji 3 186 miest)
– pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 343 miest (v Trnavskom kraji 3 660 miest)

Redakciu informovala kancelária generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

ZDROJ >>

Komentujte :)