Moskva 9. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikipedia)
 

Za najzáhadnejšiu udalosť v histórii sovietskej ponorkovej flotily je považované zmiznutie ponorky S-117 (ŠČ-117) v decembri 1952. Do dnešných dní sa nepodarilo zistiť ani miesto, kde sa nachádza, ani príčiny potopenia lode. Počas vyšetrovania sa preverovalo mnoho verzií, vrátane únosu ponorky americkou stranou.

Na snímke sovietska ponorka S-117

Posledný rádiogram
Na začiatku 50. rokov bola ponorka S-117 už staršia loď. Vo vodách Tichého oceánu súžila od roku 1934. O dva roky neskôr posádka vykonala rekordne dlhú autonómnu plavbu s dĺžkou 40 dní, čím dvojnásobne prekonala štandardný čas trávený na mori. Veľké vlastenecké vojny sa nezúčastnila — jedinú bojovú plavbu urobila v auguste 1945 počas vojny s Japonskom. Nepriateľské lode ale nestretla. Pritom, bez ohľadu na pokročilý vek, loď mala v 50. rokoch pomerne zaujímavú službu. V roku, kedy došlo ku katastrofe, bola posádka na mori 72 dní a vykonala 200 ponorov.
V polovici decembra v roku 1952 90. ponorková brigáda, do ktorej patrila i loď S-117, robila cvičenie v Ochotskom mori. Šťuka plnila rolu prieskumníka a vyplávala z prístavu pred ostatnými loďami — ráno 14. decembra. Posledný rádiogram z lode na breh dostali v noci na 15. decembra. Veliteľ informoval o naštartovaní druhého dieselového motoru, ktorý o niekoľko hodín skôr prestal fungovať.
Poplach flotila spustila až po dni, keď loď neodpovedala na niekoľko pokusov o spojenie z pobrežného kontrolného stanovišťa. Záchrannej operácie sa zúčastnilo niekoľko lodí, breh prečesávali pohraničníci a vojaci armády. Avšak ani ponorku, ani najmenší náznak katastrofy sa nepodarilo nájsť. Ku koncu decembra 1952 bolo pátranie zastavené.

 
Zmiznutie bez stopy
Jedna z hlavných vyšetrovacích verzií bol stret s hladinovým plavidlom či civilnou loďou. Do hľadáčika sa dostala loď Gornozavodsk, ktorá sa nachádzala v oblasti. Posádka všetko kategoricky odmietala, korpus lode bol preskúmaný v doku. Žiadne stopy nájdené neboli.
Ďalšou verziou bolo poškodenie paluby. Krátko pred cvičením sa loď vrátila z opravy. Veliteľ Vasilij Krasnikov, podľa verzie vyšetrovania, prosil neposielať loď S-117 na more. Dôstojník nebol presvedčený o tom, že loď je pripravená. Jeho pocit ho nesklamal — po niekoľkých hodinách od vyplávania došlo k poškodeniu jedného z motorov, ktorý sa neskôr podarilo opraviť.
Skúmala sa verzia, že ponorka sa mohla stretnúť s podvodnou mínou, keďže v prvý deň cvičenia pozorovateľské posty odhalili v oblasti plávajúcu podvodnú mínu. Silnú explóziu ale nikto ani nevidel, ani nepočul. Okrem toho, na hladine by zostali úlomky či predmety z ponorky. Nič také ale nájdené nebolo.
Skúmala sa i verzia s ľudským faktorom — chyby pri ponore a manévrovaní. Avšak, podľa hodnotenia velenia, mal Vasilij Krasnikov a ostatní členovia dôstojníckeho zboru, dostatok skúseností a tréningu: v roku 1952 posádka úspešne vyplnila dva kurzové úlohy a torpédové streľby.
 
Američanov nevideli
Najexotickejšia verzia, ktorú vyšetrovacia komisia brala do úvahy, bola „unesenie” ponorky do USA či do Japonska. Je potrebné povedať, že ZSSR a USA mali v tej dobe zložité vzťahy. Na Kórejskom poloostrove prebiehala vojna, incidenty na mori i vo vzduchu sa medzi USA a ZSSR odohrávali pravidelne. Ničmenej podľa informácii rozviedky nebola zachytená žiadna aktivita americkej flotily v Ochotskom mori po dobu cvičenia. Rovnako sa to týkalo i „politicko-morálneho stavu” posádky. Ten bol podľa komisie vysoký.
Katastrofa lodi S-117 uniesla životy 52 námorníkov. Keď sa Stalin zoznámil s výsledkami vyšetrovania, urobil len symbolické zmeny. Veliteľ 7. námornej flotily viceadmirál Cholosťjakov bol pokarhaný a veliteľa a námestníka veliteľa 90. ponorkovej brigády prepustili z ich vysokých postov.
Ani Západ sa v perióde studenej vojny nevyhol podobným katastrofám. Do dnešného dňa nebola nájdená francúzska ponorka Minerve, ktorá zmizla v roku 1968. Ponorka prechádzala hlbokovodnými testami. Príčiny jej zmiznutia sa nepodarilo zistiť. Posledná ponorka, ktorá zmizla bez stopy, je k dnešnému dňu argentínska ponorka San Juan, ktorá zmizla v novembri 2017. Pátranie po tejto lodi pokračuje.
 
Príspevok Nešťastná Šťuka. Najzáhadnejšia katastrofa v histórii podvodného loďstva zobrazený najskôr Hlavné správy.