Bratislava 28. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

Všetky procesy, ktoré sa týkajú príprav projektov rozvoja a modernizácie koľajovej dopravy v Bratislave postupujú podľa harmonogramu. V diskusii Hlavné mesto spravodajskej televízie Tablet.TV o tom uistil primátor slovenskej metropoly Ivo Nesrovnal. “Mesto tieto procesy v rámci svojich kompetencií pripravuje tak, aby sme minimalizovali riziko korekcií a úprav, ktoré by oddialili samotnú realizáciu,” dodal.
Na snímke primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (uprostred)

Takýto postup mesta sa podľa jeho slov týka nielen najväčšej investičnej akcie v tomto roku – modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ale tiež projektových príprav predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky a modernizácie Vajnorskej a Ružinovskej radiály. “Keďže sú to projekty, pri ktorých čerpáme eurofondy, konzultujeme dopredu postup s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré je v tomto prípade riadiacim a kontrolným orgánom. V súvislosti s prípravou tendrov, ktoré sú súčasťou projektov, spolupracujeme s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO),” ozrejmil primátor.
Zároveň však upozornil, že i napriek snahe magistrátu prispieť čo najviac k urýchleniu jednotlivých projektov, niektoré kroky v rámci celého procesu nie sú v jeho réžii, a preto ani nemôže ovplyvniť dĺžku ich trvania. “Mám túžbu, prianie, aby to bolo čo najskôr, no musíme tiež rešpektovať zákonný postup či podmienky stanovené pri čerpaní štrukturálnych fondov,” skonštatoval.
V tejto súvislosti poukázal na to, že hoci verejné obstarávanie na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály finalizuje magistrát už päť a pol mesiaca od vyhlásenia tendra, obstarávanie i jeho výsledky budú musieť prejsť ešte kontrolou ÚVO i ministerstva dopravy. “Ak tie dopadnú dobre, môžeme podpísať zmluvu so zhotoviteľom, no kým sa ten pustí do práce, musí byť schválený ešte plán organizácie výstavby i plán organizácie náhradnej dopravy, pripravený v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava a podliehajúci kladnému stanovisku krajského dopravného inšpektorátu,” uviedol Nesrovnal.
Čo sa týka projektu predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky, Nesrovnal upozornil, že sa projekt viac ako rok a pol zdržal najmä z dôvodu nutnej úpravy pôvodného projektu, v ktorom predchádzajúce vedenie mesta rátalo so štvorprúdovou cestou popri trati. Zmenený projekt musel prejsť posúdením vplyvom na životné prostredie (EIA). Po jeho ukončení môže mesto pripravovať podklady pre územné rozhodnutie i stavebné povolenie. “Keďže však ide opäť o eurofondový projekt, musí ho posúdiť a schváliť ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán. Takisto k samotnej žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie sa musí vyjadriť 48 rôznych úradov a až následne môže príslušný stavebný úrad – v mestskej časti Petržalka, vydať stavebné povolenie,” ozrejmil Nesrovnal. “A samozrejme, musíte rátať aj s trvaním verejného obstarávania na zhotoviteľa,” dodal.
Uistil však, že časový harmonogram procesov, vrátane projektov modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály, je nastavovaný tak, aby sa všetko stihlo do konca programového obdobia, teda do záveru roka 2023.
Dotkol sa i otázky možného zvýšeného spolufinancovania infraštruktúrnych projektov financovaných z eurofondov, v súvislosti s tým, že DPH sa podľa zmenenej metodiky EÚ nepokladá za oprávnený výdavok na preplatenie. Nesrovnal pripomenul, že podpredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) dostal na decembrovom rokovaní kabinetu od vlády mandát, aby rokoval s Európskou komisiou a žiadal o to, aby sa pravidlá zaúčtovania DPH za pochodu nemenili. Nesrovnal verí, že rokovania budú úspešné. „Ak by predsa len nie, prípadne, ak by sa to ťahalo, mesto vyčlenilo v rozpočte sumu na zvýšené spolufinancovanie, takže máme to poistené aj z tejto strany, nie je dôvod na paniku,” deklaroval primátor hlavného mesta v rovnomennej diskusii Tablet.TV.