Bratislava 11. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Ferdinand Ostrop)

Dun & Bradstreet (D & B – NYSE: DNB), vedúci globálny poskytovateľ ekonomických informácií a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, zvýšila rating Nemecku v kategórii najnižšieho rizika návratnosti investície o jeden stupeň z DB1d na DB1c. Nemecko tak má najlepší rating zo 132 hodnotených krajín z celého sveta. Dôvodom je zlepšujúce sa makroekonomické a mikroekonomické prostredie. 
Ilustračné foto

„Nemecko je dlhodobo náš najvýznamnejší obchodný partner, a preto je zvýšenie jeho ratingu priaznivou správou aj pre slovenskú ekonomiku,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová. V pomyselnom rebríčku najväčších zahraničných investorov podľa objemu investovaného kapitálu do základného imania slovenských firiem, ktorý dlhodobo zostavuje spoločnosť Bisnode, patrí Nemecku tretia priečka. Nemci sú tiež štvrtým najčastejším zahraničným vlastníkom našich spoločností. Podľa poslednej analýzy vlastníckej štruktúre slovenských firiem, ktorú uskutočnila spoločnosť Bisnode, u nás Nemci vlastnia 2 359 podnikov.

Indikátor rizikovosti krajín podľa Dun & Bradstreet
Indikátor rizikovosti krajín D & B poskytuje medzinárodné porovnávacie hodnotenie rizík pre obchodovanie v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z hľadiska návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko
situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, takisto aj iné takéto faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Obchodné riziko
neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie obchodných transakcií

Makroekonomické riziko
miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky takéto makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zabezpečiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko
existujúce účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové ​​rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce i zahraničné investičné záväzky

D & B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením, kedy „a“ predstavuje o trochu nižšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má rating D & B  až 25 stupňov hodnotení.

DB1 – najnižšia návratnosť investícií
DB2 – nízke riziko návratnosti investícií
DB3 – mierna návratnosť investícií
DB4 – stredná návratnosť investícií
DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií
DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií
Redakciu informovala spoločnosť PRo Communications