Výborný študent, všestranne talentovaný športovec a skromný chlapec. Taký bol podľa učiteľov Ján Volko (20) v časoch, keď chodil na Spojenú školu sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Keď sa mu však niečo nepáčilo, vedel sa ozvať. Zvyčajne potom skončil „za odmenu“ pred tabuľou.