Minulý týždeň tĺklo matičné srdce v slovenskom Ríme, v Trnave. Vzdaním holdu prvému kodifikátorovi slovenčiny Antonovi Bernolákovi sme aj za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča otvorili štvordňové Národné matičné slávnosti 2017. Tie potom pokračovali množstvom matičných akcií, ktoré sme Trnave a Slovensku ponúkli vďaka desaťmesačným prípravným prácam. Tie z matičnej strany viedol prvý podpredseda Viliam Oberhauser a za „domácich“ sa priamo a výdatne angažoval priateľ a zakladajúci člen Matice slovenskej, krajský predseda Tibor Mikuš.
Určitým vrcholom slávností bola konferencia Slovensko v súradniciach času. Vystúpili na nej okrem organizátorov aj rektori troch slovenských univerzít, predstavitelia cirkví, mesta i riaditeľ Štátneho pedagogického úradu Ľudovít Hajduk. Rečníci konštatovali, že Slovensko napriek časom útrap a biedy bolo v dejinách úspešné, obstálo v „súradniciach času“. Ale hovorili aj o aktuálnej situácii a o víziách. Odpoveď na otázku, či slovenský vidiek je naďalej zárukou udržania našich tradícií, nebola veru optimistická. Optimisticky nevyzerá ani situácia s odchodom našich mladých do sveta za prácou. A veľa otáznikov stojí nad slovenskou budúcnosťou v Európskej únii. A tak deň či dva po zamietnutí našej a maďarskej námietky proti prisťahovaleckým kvótam európskym súdom, mali sme príležitosť vysloviť vďaku vláde za čestný boj o našu budúcnosť, podporu a uznanie za ochranu národnoštátnych záujmov. No zároveň sme vládu a predstaviteľov politických strán vyzvali na otvorenú diskusiu o podmienkach nášho členstva v „jadre“ Európskej únie. Ponúkli sme matičnú pôdu na slobodnú diskusiu a posúdenie plusov a mínusov našej možnej budúcnosti. My, ktorí sme sa pred dvadsiatimi piatimi rokmi podieľali na osamostatnení sa Slovenska, dobre poznáme cenu suverenity. Je veru vyššia ako prípadné krátkodobé medové motúzy.
Ako sa už na to pozerajú naši libertariáni či niektoré z ambasád, náš národ prežil aj ťažké časy útlaku a biedy a napriek tomu zostal národom hrdým na svoje kresťanské a slovanské korene, svoj jazyk, kultúru a zvyky. A myslím, že hovoríme v mene väčšiny Slovákov: takým národom chceme zostať aj naďalej. V prosperujúcej, ale aj slobodnej a demokratickej Európe.

  1. septembra 2017

    Marián Tkáč, predseda MS