Málo „klasického hrdinstva“ – teda šermovania zbraňami, sme prežili v našej histórii. Občas nás k šermovaniu prinútili „okolnosti“. Sme však tu, slovo a sláva je nám ako národnému kolektívu počas dlhej nite našich dejín viac, ako čokoľvek iné. Len či aj je a bude? Ak chceme ako národ prežiť a prežívať aj naďalej, nesmieme predovšetkým vymrieť. Rodí sa nám totiž čoraz menej deti, akoby sme zabúdali, že v konečnom dôsledku vždy rozhodne demografia. Prežijeme, ak sa najtalentovanejší z nás nerozutekajú do sveta za prácou, ak budeme obrábať naše polia, piť našu vodu a naše drevo spracúvať doma. Prežijeme, ak si udržíme vlastné tradície a potlačíme nedokonalosti, ktorých je medzi nami veľa, možno čoraz viac (lebo peniaze!). Ak nám bude popri rozume vládnuť srdce, ak sa poučíme zo svojej neskreslenej minulosti, budeme opakovať dobré skutky našich predkov a vyhneme sa ich pokleskom.
Prežiť musíme, lebo predpovedajú nám vážnosť a dôležitosť. Známe sú slová Jána Pavla II. o našej veľkej úlohe pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Aj proroctvo amerického evanjelizátora Davida Wilkersona: „Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina, v mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Ale pri pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, tento národ je kľúčovým národom“. Sme kľúčovým národom vo svete, ktorý sa pýši hrdinskými činmi po prelome letopočtu, sprevádzaného narodením Krista a začiatkami kresťanstva, ale sily mu odchádzajú. Akoby sa dejiny Európy naplnili, hlási sa k akýmsi „európskym hodnotám“, ktoré sú však cudzie a pokrivené, sú o roztopašnosti, užívaní si a nemyslení na budúcnosť. Pokrivené cnosti vedú k necnostiam.
Prežijeme však, ak prídeme o vlastný štát, na ktorý sme tak dlho čakali, o jeho suverenitu? Neviem prečo sa do nášho príbehu nanovo vracia Mníchov a Salzburg. Informovaní – ktovie po ktorú vekovú hranicu, lebo obávam sa, že na dejepise „sa to neučí“ – vedia, že s Mníchovom nás spája dohoda mocných sveta o nás bez nás koncom septembra 1938. A do Salzburgu v lete 1940 pozval vtedajších predstaviteľov Slovenska vtedajší svetovládca, nadiktoval čo a kto a ako, čím zásadne zmenil náš príbeh. Dejiny sú na to, aby nás poučili.

26. 8. 2017.
Marián Tkáč, predseda MS