Bratislava 25. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar )

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave plánuje obstarať špeciálny zdravotnícky materiál. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky skoro 12,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty

Na snímke budova Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave

Ide o špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické zákroky. Zákazka má 16 častí, na ktoré je možné predkladať ponuky. Dĺžka trvania zákazy je v prípade všetkých jej častí 24 mesiacov. Podľa informácií zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 3. septembra 2019.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny Slovenskej republiky. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je rehabilitácia pacientov s ochoreniami srdca a obehovej sústavy a sledovanie vybraných skupín pacientov. NÚSCH plní aj úlohy metodického centra pre komplexné riešenie úloh kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike a podieľa sa na základnom a aplikovanom klinickom výskume.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj