Bratislava 24. augusta 2018 (HSP/Foto:FB-Slavěna Vorobelova)
 
Do slovenského legislatívneho procesu sa v týchto dňoch dostalo „Predbežné  stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu“. Politická strana Národná koalícia nespochybňuje, že problémy, ktoré spôsobila a stále spôsobuje nelegálna migrácia, treba riešiť aj rozpočtovým opatrením na úrovni Európskej únie.

Na snímke Slavěna Vorobelová

V zriadení fondu však vidí skôr snahu o postranné úmysly bruselských byrokratov prepašovať pomocou vzniku fondu aj spoločný azylový systém, ktorý poznáme z návrhov Dublin IV. „V návrhu sa vyslovene píše, že z pohľadu rozsahu svojej pôsobnosti a oprávnených opatrení je politickým cieľom fondu prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov,  posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru, podporovať legálnu migráciu do členských štátov ako aj prispieť k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín; a tým prispieť boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách.“, tvrdí predsedníčka Národnej Koalície Slavěna Vorobelová. Strana však s tým nemôže súhlasiť, a to predovšetkým v prvých dvoch cieľoch, ktoré si fond dáva.
„Na spoločnom azylovom systéme v Európskej únii nie je stále dohoda, rovnako je dnes zrejmé, že retransmisie nefungujú. Nariadenie je problematické aj v parametroch prideľovania finančnej pomoci, ktorá sa plánuje vo výške 10 miliárd eur. Tieto kritéria vyslovene poškodzujú krajiny ako Slovensko, pretože sú šité pre štáty s veľkým počtom obyvateľov,“ upozorňuje podpredseda strany Marek Para. Národná koalícia preto vyzýva vládu, aby odmietla návrh ako celok a trvala na jeho prepracovaní. Podľa Vorobelovej už samotné hlasovanie o návrhu kvalifikovanou väčšinou je veľkým rizikom pre Slovensko, ktoré tak dostatočne nepresadí svoje záujmy a požiadavky.
 
Príspevok Národná koalícia vyzýva vládu, aby odmietla európsky návrh na zriadenie Fondu pre azyl a migráciu zobrazený najskôr Hlavné správy.