Bratislava 15. septembra 2018 (HSP/Foto:NK)
 
Prinášame vám stanovisko Národnej koalície ku stropovaniu dôchodkového veku

Ilustračné foto

Porovnanie európskych údajov o dĺžke zdravého prežitia občana po dosiahnutí 65 rokov veku prináša šokujúce zistenie. Slovensko figuruje na zúfalom poslednom mieste. Vo Švédsku si občania po dosiahnutí 65 rokov v zdraví užívajú ešte vyše 15 rokov, v Nemecku vyše 11 rokov, v Čechách vyše 8 rokov, ale na Slovensku len niečo cez 4 roky.
Dokladá to, že mnohí Slováci pracujú veľmi ťažko, v nepriaznivých podmienkach, za nízke mzdy a pri nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, čo sa odzrkadľuje na ich zlom zdravotnom stave. Z tohto uhla pohľadu súčasná diskusia o stropovaní veku odchodu do dôchodku v slovenskom parlamente na úrovni 65 rokov vyznieva ako absurdné divadlo. S istým nadsadením sa dá povedať, že parlament sa chystá zafixovať princíp Z PRÁCE PRIAMO DO NEMOCNICE, ODTIAĽ ROVNO DO HROBU.
Pán Fico sa pritom pred voľbami 2012 zaprisahal, že pokiaľ strana Smer zostaví vládu, v žiadnom prípade nepristúpi ku zvýšeniu vtedajšieho dôchodkového veku 62 rokov. SMER oklamal voličov. Krátko po nástupe vlády Smeru bol schválený mechanizmus postupného zvyšovania dôchodkového veku, pričom jeho úroveň v súčasnosti už je 62 rokov a 139 dní. Súčasná vláda zvyšovaním dôchodkového veku každoročne uväzuje občanom na krk ťažšie a ťažšie bremeno, pričom argumentuje výškou veku odchodu do dôchodku v iných európskych krajinách. Vláda však nehovorí, ako chce občanom predĺžiť život v primeranom zdraví a aké preto dáva záruky. Zastropovanie spomínaného mechanizmu, či už vo výške 64 alebo 65 rokov, je len manévrom, ktorý má zakryť podvod uskutočnený na občanoch. Stačí malé porovnanie. V Česku je momentálny vek odchodu do dôchodku 63 rokov a 2 mesiace, ale dĺžka zdravého života po 65 rokoch je vyše 8 rokov. V spomínanom Švédsku je vek odchodu do dôchodku v rozmedzí 61-67 rokov, ale dĺžka zdravého života po 65 rokoch je 15 rokov. Ešte raz zdôrazňujeme, že na Slovensku sú to len 4 roky. ŠTYRI ROKY!
NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená, že úroveň dôchodkového veku by sa mala zastropovať, ak už nie na Ficom sľubovaných 62 rokoch, tak aspoň na súčasnej úrovni 62 rokov a 139 dní. Nie viac! Akékoľvek ďalšie zvyšovanie veku odchodu do dôchodku musí byť previazané s preukázaným rastom dĺžky zdravého prežitia občanov Slovenska a s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
 
 
Príspevok Národná koalícia: Stanovisko ku stropovaniu dôchodkového veku zobrazený najskôr Hlavné správy.